Výhody na první pohled„

  • Vysoce výkonný, cenově atraktivní plochý kolektor
  • Kolektor umožňuje univerzální montáž na střechu a na volném prostranství je montovatelný vodorovně nebo svisle – paralelně je možné zapojit až 12 kolektorů
  • Vysoká účinnost je dosažena absorbérem se selektivním povlakem a solárním krycím sklem odolným vůči krupobití„
  • Trvalá těsnost a vysoká stabilita je dosažena průběžným celoobvodovým ohýbáním hliníkového profi lu a bezešvému těsnění„
  • Zadní stěna z hliníkového plechu je odolná vůči proražení i korozi„
  • Montážní systém fi rmy Viessmann umožňuje jednoduchou montáž – se staticky přezkoušenými a nerezavějícími komponenty z ušlechtilé oceli a hliníku 
  • Jednotné pro všechny kolektory fi rmy Viessmann.„ Značka CE podle normy ČSN EN 12975 a certifi kát podle Solar Keymark


Vysoké využití solární energie

Selektivně povrchově upravený absorbér je zhotovený v meandrové formě, a zabezpečuje tak rovnoměrné a spolehlivé odvádění tepla z celého kolektoru. Tím je zaručen trvale vysoký stupeň účinnosti a vysoké využití solární energie.
 

Na míru pro každou potřebu

Se svou absorpční plochou 2,32 m² je možné ploché kolektory Vitosol 100-F optimálně přizpůsobit energetickým potřebám. Kolektory je možné používat svisle i vodorovně.


Produktový řez

Přehled

Plocha brutto
2,51 m2
Plocha absorbéru
2,32 m2
Optický stupeň účinnosti (vzhledem k ploše absorbéru)
82,4 % (typ SV1A / SH1A)
Typ kolektoru
icon-solar.png
Plochý kolektor
Design
Hliníkový rám.
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, podnikání, obce | novostavba a modernizace. Typ SV2D navržen se speciálním povrstvením absorbéru pro regiony v blízkosti mořského pobřeží.
Způsob montáže
Pro vertikální nebo horizontální montáž, pro montáž na plochým a šikmých střechách.
Další charakteristiky
Pro ohřev pitné vody, topné vody a vody v bazénu přes tepelný výměník.
Vitosol 100-F_schnitt_480x480.jpg