Hodnoty značky

Už v roce 1966 jsme při formulování firemních zásad vyzdvihovali hodnoty, které nám i dnes vhodně přizpůsobené pomáhají pochopit směr, kterým se ubíráme. Součet těchto hodnot se odráží v charakteristickém profilu naší osobité značky. Konkrétně popisuje jednak ducha, atmosféru a společenské vztahy, které utvářejí naši kulturu, jednak specifické požadavky na poskytované služby, jež z toho pramení.


Druck

Inovace

Jsme technologickým průkopníkem a přinášíme do naší branže nové impulsy. Vždy jsme hledali řešení problémů a vyvíjeli vynikající výrobky, které se staly milníky tepelné techniky. I v budoucnu budeme spoluurčovat technický pokrok.

Druck

Špičková kvalita

Poskytujeme špičkovou kvalitu a usilujeme o dokonalost ve všech oblastech našeho podnikání. Naše jednání se řídí podle motta: „Nic není tak dobré, aby nebylo možné to zlepšit.“ Naše výrobky mají snadnou obsluhu, dlouhou životnost a jsou perspektivní z hlediska budoucnosti.


Druck

Kompletní nabídka

Poskytujeme individuální systémová řešení podle specifických požadavků mezinárodních trhů a to pro všechny energetické nosiče a oblasti použití tepelné a klimatizační techniky, stejně jako obsáhlé služby. Naše výrobky šetří energii a chrání životní prostředí.

Druck

Efektivita

Pracujeme ve štíhlých strukturách a procesech a klademe důraz na co nejvyšší materiální, pracovní a energetickou efektivitu. Tím zajišťujeme nejen hospodárnost našeho jednání, ale také ochranu omezených přírodních zdrojů.


Druck

Udržitelnost

Hlásíme se ke své ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti. Dbáme na ekologickou únosnost všech procesů a podporujeme využití obnovitelných energií. Naším cílem je ochrana ovzduší a udržení přirozených životních základů. Angažujeme se ve vědě, umění a kultuře jako hodnotách společnosti.

Druck

Spolehlivost

Jsme nezávislý rodinný podnik a spolehlivý obchodní partner. Spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli jako s partnery férově, s cílem oboustranného úspěchu. Uvědomujeme si hodnotu lidí v podniku a jednáme otevřeně. Důvěřujeme si. Schopným a pracovitým zaměstnankyním a zaměstnancům poskytujeme dobré šance pro jejich další rozvoj.


Agilität

Agilnost

Náš přístup je flexibilní, komunikativní a zodpovědný.

Unternehmertum

Podnikání

Naši zaměstnanci vidí sebe sama jako podnikatele v podniku.