Průmyslové kotle – Efektivní řešení pro průmyslové aplikace

Hospodárné zásobování párou, elektřinou, teplem a chladem

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové použití významně přispívají ke snižování provozních nákladů a emisí škodlivin a vytváří tak konkurenční výhody.

Viessmann k tomu poskytuje obsáhlá systémová řešení, která zajišťují hospodárné zásobování párou, teplem, chladem a elektřinou. K tomu lze využít veškeré energetické nosiče – fosilní paliva, biomasu a odpadní teplo stejně jako teplo ze země nebo venkovního vzduchu nebo odpadní teplo, které vzniká u průmyslových procesů.

 Viessmann pracuje na vývoji a realizuje komplexní energetické koncepty, které jsou založeny na sledování celého systému z výroby energie, struktury zásobování a spotřeby.

Analýza všech procesů tvoří základ pro zjištění potenciálu a sladění všech systémových komponentů. Viessmann má kompletní nabídku – obsáhlé služby od plánování přes uvedení do provozu až po servis.


Produktový program

Efektivní řešení pro průmyslové aplikace.

Středotlaké parní kotle

Efektivní řešení pro požadavek páry

K produktovému programu

Horkovodní kotle

Efektivní řešení pro horkovodní provoz

K produktovému programu

Kotle na odpadní teplo

Využití procesního a odpadního tepla

K produktovému programu

Čištění plynu

Příprava bioplynu a vkládání do plynové rozvodné sítě

K produktovému programu

Bioplynové stanice

Mokrá a suchá fermentace

K produktovému programu
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Biomasové kotle

Spolehlivé, udržitelné, hospodárnéSlužby a poradenství

Služby

Vše z jednoho zdroje

Dále
viessmann_allendorf.jpg

Kontakt


Teplovodní kotle, nízkotlaké a středotlaké parní kotle, spalinové kotle, zařízení na spalování dřeva, zařízení na bioplyn, úprava bioplynu

Viessmann, spol. s r.o.
Oddělení velkých celků
Plzeňská 189
252 19  Chrášťany

tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306

e-mail: viessmann@viessmann.cz