Topné systémy – Efektivní technologie pro obytné a komerční budovy od 2 do 2200 kW
 

Kompletní produktový program Viessmann nabízí špičkové technologie a stanovuje nová měřítka. Svým zaměřením na efektivní využívání energie, pomáhá snižovat náklady a zdroje a chránit životní prostředí.  

  • Plynové a olejové kondenzační kotle
  • Kogenerační systémy, světová novinka – topné zařízení na palivové články
  • Tepelná čerpadla a zásobník ledu
  • Hybridní zařízení
  • Topné systémy na dřevo (peletky, štěpky, kusové dřevo)
  • Termické solární systémy a fotovoltaika
  • Zásobník, systémová technika a příslušenství

Produktový program

Pro obytné domy

Informace o produktu

Pro komerční provozy

Informace o produktu

H₂ Ready: Připraveno pro klimaticky neutrální vytápění plynem

Moderní plynové kondenzační kotle Viessmann jsou H₂ ready. To znamená, že jsou připraveny na příměs až 20 % vodíku (H₂) v zemním plynu. Od roku 2025 budete moci dokonce provozovat kondenzační kotle se 100 % vodíku. To znamená: Máte zařízení, které je připraveno na budoucí změny v dodávce plynu bez větších úprav. Patentovaná regulace spalování Lambda Pro Plus ® se automaticky přizpůsobí příslušnému palivu.

H2_ready_logo_605x341px_transp.png
fachpartner_vor_ort.jpg

Kontaktní osoba ve Vaší blízkosti

Poradenství, prodej, instalace a zákaznický servis probíhají výhradně prostřednictvím odborných partnerů firmy Viessmann, kteří jsou námi pravidelně školeni a obeznámeni s našimi produkty.


Žádost o prospekt

Produkty pro obytné domy

k online žádosti

Produkty pro komerční provozy

k online žádosti
2-3 Image XL_Staffellung.jpg

Service Plus

Kompletní nabídka Viessmann pro rozsáhlý servis

Obchodní partneři Viessmann vědí, že se mohou spolehnout na inovativní kompletní nabídku produktů a systémů pro teplo, chlazení, větrání a decentralizované zásobování elektrickým proudem. Nepostradatelná kompletní nabídka služeb Viessmann jako silný pilíř pro obchodní úspěch.