Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Kogenerační
jednotka na teplo a elektřinu

U kompaktních zařízení Vitobloc 200 stojí v popředí myšlenka decentrálních kogeneračních jednotek řízených dle výroby tepla. Ve srovnatelně malých jednotkách se na jedné straně vyrábí elektřina pro vlastní potřebu, na straně druhé se prakticky beze ztrát využívá současně vznikající teplo na vytápění. Nepotřebná elektřina se napájí do veřejné sítě a hradí ji dodavatelé elektřiny.