Vitoflex 300-RF – vhodný i pro kontejnery


Profitujte z těchto výhod:

  • Pro dřevěné peletky, štěpky a třísky
  • Automatické zapalování
  • Patentované rotační spalování
  • Jednoduchá údržba díky automatickému odpopelnění
  • Vhodný pro zabudování do kontejneru


Kotel na dřevo s rotačním spalováním

Vitoflex 300-RF je automatický kotel na tuhá paliva pro dřevěné peletky, štěpky a třísky s maximálním obsahem vody 35 procent.

Posuvný šnek plynule přivádí palivo na pohyblivý rošt kde dochází ke zplyňování. Stoupající hořlavé plyny jsou pomocí rotačního ventilátoru smíchány se vzduchem a optimálně spáleny.

Se svým výkonem od 150 do 540 kW je vhodný pro novostavbu a modernizaci bytových domů.


Mobilní tepelná centrála v kontejneru

Kotle na dřevo Vitoflex 300-RF se také hodí pro mobilní použití jako kontejnerové řešení.

Ideální řešení všude, kde není k dispozici kotelna nebo pokud je během výměny topné centrály potřeba přechodně dodávat teplo.
 

Vitoflex 300-RF

Čisté a účinné spalování

Osvědčená technika spalování kotle Vitoflex 300-RF dosahuje podobných emisních hodnot jakomoderní kotel na plyn a udržuje v závislosti na palivu výdej CO, NOx a částeček prachu na minimu.

Kombinace spalovací techniky a digitální modulované regulace výkonu umožňuje stupně účinnosti až 94 %.

Inovativní kotel na dřevo s rotačním spalováním od 150 do 540 kW. Pro dřevěná paliva s maximálnímobsahem vody 35 %.

Patentované rotační spalování kotle na dřevo Vitoflex 300-RF odpovídá nejnovějšímu stavu techniky.Šnekový podávací dopravník plynule přivádí dřevěné palivo na pohyblivý rošt, na kterém dochází kezplynění paliva (pomocí přívodu primárního vzduchu regulovaného sondou Lambda). Plynulézplyňování probíhá bez přítomnosti vzduchu. Stoupající topné plyny se směšují pomocí rotačníhoventilátoru s rozprášeným a rotačním impulsem přesazeným sekundárním vzduchem. To zabezpečujedobré promíchání s topnými plyny.

Mobilní tepelná centrála v kontejneru

Kotle na dřevo Vitoflex 300-RF jsou k dostání jako hotové řešení v kontejneru pro použití, u kterýchjsou k dispozici zabudované prvky kotle nebo u kterých se musí na místě snížit na minimum stavebnínáklady. K tomuto hotovému řešení patří předem nainstalované kotle na dřevo ve speciálnímkontejneru a přídavná zařízení. Individuální kontejnerová řešení lze přizpůsobit speciálně vlastní potřebě.

Produktový řez

Přehled

Výkon (kW)
150 až 540 kW
Topeniště
Rotační rošt
Přípustná teplota přívodní vody
do 100 °C
Maximální provozní tlak
3 bary
Stupeň účinnosti
až 92%
Palivo
icon-biomasse.png
Dřevěné pelety, lesní štěpka (max. W35/G50)
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
bytový dům, velké obytné budovy, podnikání, obce, novostavba a modernizace
Další charakteristiky
Automatické odpopelňování. Digitální, modulovatelné řízení výkonu (regulační rozsah 4:1). Automatické zařízení pro zapalování kotle eliminuje nutnost zachování žhavých uhlíků a šetří palivo.
Vitoflex-300-RF-Schnitt.png