Holzfeuerungsanlagen.jpg

Otopné soustavy pro komerční provozy

Biomasa jako palivo

Nepodléhá velkým cenovým výkyvům jako fosilní paliva a díky trvalé udržitelnosti a uhlíkové neutralitě přispívá rozhodujícím způsobem k budoucnosti vhodné pro život.

Topné systémy na dřevo

Typ paliva a další specifické požadavky zákazníků definují typ topné soustavy. Můžete si vybrat mezi topnými sestavami s plochým roštem, schodovým roštem, s cyklónovým odlučovačem nebo speciálními topnými sestavami – všechny jsou dostupné jako varianta Low NOx pro snižování emisí oxidů dusíku. Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.