Vitoflex 300-FFU – spalovací kotel na dřevo se spodním podáváním

Profitujte z těchto výhod

  • Plně automatický spalovací kotel na dřevo od 110 od 850 kW
  • Obsah vody v palivu M6 až M50, obsah popela (podíl cizích částí) do 2 %
  • Vnitřní a vnější rošt
  • Nepohyblivé ohniště, díky tomu létá málo jisker a je vhodné pro nejrůznější dřevěná paliva
  • Minimální ztráty tepla sáláním díky kompletní izolaci celého kotle
  • Zařízení se vyznačuje minimální náročností obsluhy
  • Modulovaný způsob regulace zátěže od 25 do 100% při dodržení hodnot emisí

Kontaktní partner

Váš kompetentní prodejní a projektový odborný poradce vám rád poradí a poskytne informace.

No Results found.
Spalovací kotel na dřevo Vitoflex 300-FFU

Konstrukce a fungování

Topeniště se spodním podáváním s dvojitým roštem se obzvlášť hodí pro spalování paliv s podílem prachu, jako jsou zbytky ze zpracování dřeva (dřevotřískové desky a MDF) a materiálů z pil. Díky nepohyblivému ohništi jsou nízké emise škodlivin u kolísajících a problematických paliv.

Kompletní izolace celého kotle a náročná konstrukce stěny topeniště zaručují minimální sálání tepla ze spalovací komory a tím vysokou účinnost zařízení. Konstrukce roštu s dvojitým roštem (vnější a vnitřní rošt) je optimálně sladěná s palivem. Ke kompletnímu vyhoření paliva dochází přes horní rošt topeniště. Horní a spodní vzduch lze regulovat samostatně. Vkládání paliva může být dle volby na zadní, pravé nebo levé straně spalovací komory. Provoz zařízení lze plně modulovat v rozpětí 25 až 100 %.

Dotace

*Poznámka k dotazu na dotace

Informace a údaje zveřejňované prostřednictvím online dotazů jsou pečlivě sestavovány. Nemůžeme však ručit za bezchybnost a úplnost údajů. Směrodatné jsou pouze aktuální platné zákony, nařízení a směrnice – právně závazné informace získáte u příslušných jmenovaných institucí.

Neexistuje právní nárok na dotaci. Výjimky mohou plynout ze zákonných úprav jako např. pro výkupní ceny z německého Zákona o obnovitelných zdrojích energie a Zákona o kogeneraci elektřiny a tepla.

Schválení ostatně uděluje příslušné schvalovací místo v rámci rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici.

Dotaz online*

Dotace

Hledám dotace pro kotel na biomasu

Neplatné PSČ

Detaily produktu a příklad zařízení

Übersicht

Leistung
110, 140, 180, 220, 280, 350, 440, 550, 700, 850 kW
Brennstoff
icon-biomasse.png
Hobelspäne, Sägespäne, Frässpäne, Spanplatte, Pellets und MDF
Brennstoffwassergehalt
10 - 50%
Aschegehalt
bis 2%
Einsatzbereich
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Nah- und Fernwärme, kommunale und öffentliche Bauträger, Hotels und Gastgewerbe, Gärtnereien
Weitere Merkmale
Dreizug-Flammrohr-Rauchrohrkessel mit Abgastemperaturen von unter 190 °C im Volllastbetrieb
Příklad zařízení

Produktový řez Vitoflex 300-FFU

Produktový řez Vitoflex 300-FFU