Vitoflex 300-FSB – plně automatický kotel na dřevo


Využijte těchto výhod

  • Kotle na biomasu pro suché až vlhké palivové dřevo
  • Vysoká účinnost až 92 procent
  • Minimální tepelné ztráty v důsledku úplné izolace
  • Záruka výkonu do obsahu vody - 45 procent
  • Automatické odstraňování popela


Vhodné pro různé typy palivového dřeva

Vitoflex 300-FSB je vhodný ke spalování vlhkých třísek smrkového dřeva, pelet či lesního dřeva a pilin.

Vodorovný posuvný rošt je doplňován přes šnekový dopravník či hydraulický přívod s doplňovacím hrdlem s vodním chlazením. Na konci roštu přepraví šnek popel do uzavřeného popelníku.


Low-NOx-technika snižuje emise oxidů dusíku

Vitoflex spalovací komora je provedena s primárním odstupňováním vzduchu pro redukci emisí NOx.

Tento efekt bude následně zesílen díky zpětné cirkulaci spaliny (volitelně). Účinnost do 92 procent umožňuje nejvyšší efektivitu i při modulovaném způsobu provozu.

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-FSB

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-FSB

Kotel s vodorovným posuvným roštem se obzvlášť hodí ke spalování dřevěného paliva s vysokým obsahem vody až 50 % a vysokým obsahem popelovin až 3%. Nejdůležitějšími přednostmi kotle Vitoflex 300-FSB jsou jednak použitelnost různých druhů paliva a jednak nízký obsah prachu ve spalinách díky nepohyblivému palivovému koberci. Geometrie spalovacího prostoru v redukční (primární) a oxidační (sekundární) zóně byla navržena podle poznatků získaných v rámci základního výzkumu.

Při spalování s vodorovným posuvným roštem může být optimálně využita technologie spalování s nízkým obsahem emisí Low-NOx. Spalovací komora je koncipovaná v provedení Low NOx spalování s odstupňováním vzduchu na primární straně ke snížení emisí NOx. Tento efekt je dále posilován použitím systému recirkulace spalin (volitelné vybavení). Účinnost až 92 % umožňuje v modulovaném režimu dosažení maximálních ročních stupňů využití.

Plnění kotle palivem

Plnění kotle palivem je šnekové (šnekovým podávacím zařízením) nebo hydraulické doplňování (přímé doplňování vodou chlazeným doplňovacím hrdlem nebo šnekovým dopravníkem s vodním chlazením).

Systém rozpoznání druhu paliva

Ať už se jedná o spalování vlhké smrkové štěpky, peletek nebo vysušeného bukového odpadu ze stolárny - je spalování různých druhů paliv řízeno pomocí regulace teploty plamene v kombinaci s regulací zbytkového obsahu kyslíku ve spalinách (pomocí lambda sondy).

Odpopelování

Popel je posunován po plochém posuvném roštu (každá druhá řada roštu je poháněna hydraulickým válcem) a na jeho konci padá přímo nebo prostřednictvím šnekového dopravníku do kontejneru na popel.

Produktový řez

Přehled

výkon
180 až 1.700 kW
Roční provozní hodiny
až 3.000 hodin
Palivo
icon-biomasse.png
Hobliny, dřevotřískové desky, pelety, zbytkové dřevo z lesa a pily, kůra, zbytkové dřevo za zpracování dřeva, zbytkového dřevo z probírky
Obsah vody v palivu
10 - 50%
Obsah popela
do 4%
Oblast použití
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
spolky pro blokové a dálkové vytápění, zahradnictví, komunální a soukromý developeři, recyklační průmysl
Další charakteristiky
Low Nox spalovací komora, plně automatické odpopelňování, plynulá regulace zátěže od 25% do 100%, přísun paliva pomocí šnekové hřídele nebo vodou chlazeného hydraulického posuvu
Pyroflex-FSB-Schnitt.png