Vitoflex 300-FSR – Vysoký výkon z biomasy


Využijte těchto výhod

  • Kotle na biomasu s výkonem až 13000 kW
  • Vysoká účinnost až 92 procent
  • Minimální tepelné ztráty díky kompletnímu zateplení
  • Nízký obsah prachu ve spalinách
  • Spálí lesní dřví, dřevěný odpad, dřevotřísku, MFD


Jedná-li se o palivo, není vybíravý

Vitoflex 300-FSR je plně automatický, výkonný kotel na dřevo - Topný systém s vodorovným posuvným roštem.

Poskytuje výkon od 850 do 13000 kW a je vhodný pro velké tepelné soustavy v průmyslovém či komerčním prostředí či obcích.

Jedná-li se o palivo, není Vitoflex 300-FSR vybíravý: Vodorovný posuvný rošt se dá plnit zbytkovým dřevem z pil a dřevařského průmyslu, dřevotřískou a MDF. Díky klidovému ohništi je však podíl prachu ve spalinách velmi nízký.


Vysoká účinnost a minimální tepelné ztráty

Kotel převádí až 92 procent z paliva na teplo. Je také vhodný pro systémy horkovodních a parních kotlů.

K vysoké účinnosti přispívají nízké tepelné ztráty. Kotel je zcela izolovaný.

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-FSR

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-FSR

Nejdůležitějšími přednostmi kotle s vodorovným posuvným roštem (typ FSR) jsou jednak použitelnost různých druhů paliva a jednak nízký obsah prachu ve spalinách díky nepohyblivému palivovému koberci.

Při spalování s vodorovným posuvným roštem může být optimálně využita technologie spalování s nízkým obsahem emisí Low-NOx. Spalovací komora je koncipovaná v provedení Low NOx spalování s odstupňováním vzduchu na primární straně ke snížení emisí NOx.

Standardní kotle jsou konstruovány s maximální přípustnou výstupní teplotou 100 °C a maximálním přípustným provozním tlakem 6 bar.

Použitelné dřevěné palivo

●  Zbytkové dřevo z lesa a pily
●  Zbytkové dřevo ze zpracování dřeva (hobliny, piliny a třísky z frézování, prach)
●  Zbytkové dřevo z probírky
●  MDF (medium density fibreboard)

Obsah vody v palivu

Obsah vody 6 až 55%

Třída velikosti štěpky

Provedení s přívodem paliva pomocí šnekové hřídele do třídy velikost štěpky P45S podle DIN EN ISO 17225 a provedení s vodou chlazeným posuvem do P100 jsou dodávány na vyžádání.

Produktový řez

Přehled

výkon
850 až 13.000 kW
Roční provozní hodiny
až 6.000 hodin
Palivo
icon-biomasse.png
Hobliny, dřevotřískové desky, pelety, zbytkové dřevo z lesa a pily, kůra, prach, zbytkové dřevo za zpracování dřeva, zbytkového dřevo z probírky
Obsah vody v palivu
10 - 55%
Obsah popela
až 6%
Oblast použití
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
spolky pro blokové a dálkové vytápění, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, zahradnictví, komunální a soukromý developeři, recyklační průmysl
Další charakteristiky
Low Nox spalovací komora, plně automatické odpopelňování, plynulá regulace zátěže od 25% do 100%, přívod paliva pomocí šnekové hřídele nebo vodou chlazeného posuvu, posuvná tyč pod roštem je standard, prostorné a velmi masivní stavební provedení
Vitoflex-300-FSR-Schnitt.png