Vitoflex 300-SRT – Vytrvalostní běžec mezi topnými systémy se schodovým roštem


Využijte těchto výhod

  • Navrženo pro nepřetržitý provoz
  • Záruka výkonu u paliv do 55 procent obsahu vody
  • Regulace výkonu podle požadavků na vytápění
  • Velký výběr variant zajišťuje flexibilní použití
  • Vhodný i pro paliva s vysokou tvorbou popela (do 10 procent)


Spaluje také "mokré" dřevo

Kotel na biomasu Vitoflex 300-SRT dokáže spálit dřevo s obsahem vody až 55 procent. To zahrnuje cenově výhodný nesušený materiál jako třísky, zelený odpad, kůru a mulčovací kůru.

Topné systémy se schodovým roštem jsou vyrobené pro celoroční zátěž – 8000 hodin. Díky tomu je kotel vhodný také k pohánění parní turbíny za účelem výroby energie.


Robustní s spolehlivý

Vitoflex 300-SRT přizpůsobí svůj výkon skutečné tepelné potřebě. Tím se z něj stává atraktivní řešení pro komunální i komerční dodavatele elektřiny.

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-SRT

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-SRT

Ideální pro komunální i komerční dodavatele elektřiny

Kotel Vitoflex 300-SRT se vyznačuje modulovaným způsobem provozu, to znamená, že přizpůsobuje výkon zařízení skutečným potřebám tepla. Tím se z něj stává atraktivní řešení pro komunální i komerční dodavatele elektřiny.

Zařízení na spalování dřeva představuje vhodnou alternativu pro využití fosilních paliv. Nejen zodpovědný přístup k životnímu prostředí je rozhodujícím argumentem pro tuto přírodní surovinu. Dřevo jako domácí palivo je velmi levné a není vystaveno velkému kolísání cen.

Navrženo pro nepřetržitý provoz

Zařízení na spalování dřeva Vitoflex 300-SRT s technikou stupňových roštů je navrženo k trvalému provozu, který ročně činí více než 8000 hodin. Proto se toto zařízení doporučuje pro výrobu elektřiny z biomasy. Obsah vody v palivu může činit až 55 %, aniž by docházelo ke ztrátám výkonu. To zahrnuje flexibilní použití cenově výhodných nesušených materiálů jako jsou třísky, zelený odpad, kůra a mulčovací kůra.

Produktový řez

Přehled

výkon
850 do 8.000 kW
Roční provozní hodiny
až 8.000 hodin
Palivo
icon-biomasse.png
Kůra, dřevo z péče o krajinu, zelený odpad, kořeny, kůra s dlouhými vlákny, zbytkové dřevo ze zpracování dřeva, dřevo z probírky
Obsah vody v palivu
6 - 60%
Obsah popela
do 10%
Oblast použití
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
spolky pro blokové a dálkové vytápění, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, zahradnictví, komunální a soukromý developeři, recyklační průmysl
Další charakteristiky
Low Nox spalovací komora, plně automatické odpopelňování, plynulá regulace zátěže od 25% do 100%, technika stupňových roštů s až třemi hydraulicky poháněnými zónami roštů, vysoká flexibilita paliva, posuvná tyč pod roštem je standard, prostorné a velmi masivní stavební provedení
Vitoflex-300-SRT-Schnitt.png