Vitoflex 350-VFE – Specialista na piliny


Využijte těchto výhod

  • Cyklónový odlučovač na piliny a hobliny
  • Vlhkost paliva do 15 procent
  • Malý obsah popela díky spalování v letu
  • Konstruován pro provoz při plném zatížení
  • Výkon od 850 do 13000 kW


Spokojí se s pilinami jako palivo

Vitoflex 350-VFE je spolehlivý, výkonný kotel na dřevo. Díky svému cyklónovému odlučovači a vysokoteplotnímu spalování v letu je ideální na spalování pilin a hoblin.

Dřevěný prach se vhání do plně keramické a velmi kvalitně izolované spalovací komory, kde je spálen.


Vysoké teploty pro nízké emisní hodnoty

Akumulace tepla Vitoflex 350-VFE v keramické vrstvě zajišťuje vysoké teploty ve spalovací komoře a nízké emisní hodnoty. Třítahový kouřovodný kotel a dvoutahový kotel s chlazenou komorou obratu zaručují teploty spalin do 190 °C za účelem nízkých emisí při provozu s plnou zátěží.

Zařízení na vysokoteplotní spalování dřeva Vitoflex 350-VFE

Topeniště s přímým vháněním směsi paliva a vzduchu má vysokoteplotní spalování v letu k energetickému využití zbytkového dřeva z průmyslového zpracování dřeva.

Velmi suché nebo prachové palivo se jedním nebo několika potrubími vhání do zcela vyšamotované spalovací komory s kvalitní izolací. Uspořádání trysek spolu se speciálně vyvinutou geometrií spalovacího prostoru zajišťuje turbulence a poměry proudění, kterých je potřeba pro optimální vyhoření.

Akumulace tepla v šamotové hmotě slouží k přiměřeně vysokým teplotám spalovací komory, které garantují velmi nízké emisní hodnoty. V horní části spalovací komory je instalován třítahový plamencový kotel jako teplovodní a horkovodní zařízení. Dle potřeby lze dodat také parní kotel resp. výměník tepla pro termooleje.

Produktový řez

Přehled

výkon
850 až 13.000 kW
Roční provozní hodiny
až 6.000 hodin
Palivo
icon-biomasse.png
Hobliny, prach, piliny
Obsah vody v palivu
6 - 15%
Obsah popela
do 2%
Oblast použití
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
dřevozpracující průmysl, výrobci parket, výrobci dřevotřískových desek, truhláři
Další charakteristiky
Velmi malé množství popela ve spalovací komoře, v důsledku spalování v letu, nízké náklady na údržbu, masivní šamotování, ležatá nebo stojatá spalovací komora (od 4.000 kW)
Vitoflex-350-VFE-Schnitt.png