Solární termické systémy pro komerční oblast

Solární termická zařízení jsou zvláště zajímavá všude tam, kde je v komerčních procesech teplo potřebné na relativně nízké úrovni. S kolektorovými technologiemi dostupnými na trhu (s výjimkou koncentrujících zařízení) lze ve střední Evropě rozumně dodávat teplo přibližně do 80 °C.

Solární termické systémy v komerční oblasti

Alternativní řešení pro vysokou potřebu

V některých oblastech průmyslu je nezbytné procesní teplo o velmi vysokých teplotách. K nim patří výrobní odvětví potravin, hnojiv, stavebnin, stejně jako farmaceutické firmy a nemocnice.

Pro velkou topnou potřebu má firma Viessmann hned několik řešení pro výrobu tepla, páry, elektřiny nebo chlazení. Pro dodávku energie připadají v úvahu jak fosilní energetická média jako olej a plyn, tak i obnovitelné zdroje jako jsou dřevo a bioplyn. Pro výrobu tepla z tepla z prostředí se nejlépe hodí velká tepelná čerpadla. Při současné výrobě elektřiny a tepla jsou systémem volby kombinovaná bloková zařízení pro výrobu tepla a elektřiny.

Solární termické systémy pro komerční oblast jako (přídavné) řešení

Pokud je pro procesní teplo potřebná nízká úroveň teploty, je použití solárního termického zařízení pro komerční sféru často ekonomickou investicí. V závislosti na provedení, regionu a ročním období může zařízení pokrýt velkou část potřeby tepla. Především v letních měsících může takové zařízení výrazně snížit fixní náklady na výrobu energie. Přitom majitelé těchto zařízení uleví životnímu prostředí tím, že se vzdají využívání fosilních energetických médií.

Práce musí provést pouze odborní partneři

Aby solární termické zařízení pro komerční oblast fungovalo co nejefektivněji, je nezbytné, aby plánování, provedení a údržbu zajistil odborník. Ten může také na místě říct, jaké solární zásobníky jsou pro dané zařízení nejvhodnější!