Nové oblasti obchodní činnosti pro dodavatele elektrické energie a poskytovatele služeb v oblasti energie

Rámcové podmínky pro energetiku se zásadně mění s realizací energetického přechodu; narůstající měrou decentrální zásobování energiemi bude utvářet trh budoucnosti. Spotřebitelé kladou vyšší nároky na efektivní, komfortní dodávku energie. V konečném součtu dojde k dynamickým reformám na trzích pro poskytování služeb v oblasti energií, které budou vyžadovat nové obchodní modely. Pro dodavatele elektrické energie a poskytovatele služeb v oblasti energie z toho vyplývají šance pro další rozvoj stávajících a budování nových oblastí obchodní činnosti.

Pro zajištění hlavního oboru činnosti v oblasti dodávky energie platí stále více, že je nutné nabízet služby v oblasti energie. Při uvádění produktů a služeb v oblasti energetické efektivity na trh je kooperaci dodavatelů energií s partnery na trhu jako výrobci přístrojů a zařízení a také s odbornou řemeslnou činností připisován zvláštní význam. Mnoho dodavatelů energie je činných již dnes na trhu poskytování služeb, nebo se v něm budou v budoucnu silněji angažovat. Trh pro poskytování služeb v oblasti energií lze tedy celkově klasifikovat jako trh s očekáváním růstu.

Významné změny se mezitím odehrávají v oblasti slučování sektorů. Technologie Power-to-Gas přitom hraje centrální roli. Technologie Power-to-Gas se ideálně hodí pro slučování spotřebitelských sektorů elektřiny, tepla a mobility. Elektřina se stává primární energií, která se prostřednictvím sítě plynu používá plošně k dekarbonizaci energetických sektorů. Ať už formou výroby elektřiny v souladu s poptávkou prostřednictvím kombinované výroby elektřiny a tepla, nebo formou použití jako biologické palivo, syntetický metan, nabízí rozmanité možnosti využití a představuje tím centrální předpoklad pro zdar energetického přechodu. Metan se může uchovávat po dlouhou dobu v síti pro rozvod plynu, která se svými potrubími a podzemními prostory vykazuje kapacitu pro skladování po dobu několika měsíců. To slouží politicky požadovanému slučování sektorů elektřiny, tepla a mobility: Nezávisle na místě výroby se může plyn používat pro dodávku tepla, výrobu elektřiny nebo v automobilech s pohonem na zemní plyn jako vůči klimatu šetrné palivo.


Viessmann – Váš spolehlivý partner

Společnost Viessmann je Vaším spolehlivým partnerem v oblastech systémů a služeb se silnou zákaznickou orientací a jasným cílením na témata energetické efektivity:

●  Decentrální systémy pro dodávku elektřiny a tepla,
●  Služby v oblasti tepla,
●  Modely výroby elektřiny,
●  Energetická nezávislost,
●  Řešení pro obytné komplexy,
●  Systémy řízení energie.


Využijte těchto výhod

●  Zajištění hlavního oboru činnosti v oblasti dodávky energií,
●  Zpřístupnění nových oblastí obchodní činnosti pro kompenzace klesajících tržeb z prodeje energií,
●  Posílení spojení se zákazníky a také získání nových zákazníků,
●  Prezentace jako servisní společnosti,
●  Získání image a zvýšení akceptování ve veřejnosti díky viditelnému příspěvku k ochraně klimatu,
●  Odlišení se od konkurence díky rozvoji know-how v oblasti energií a využívání synergických potenciálů.