Na přání zákazníka upravené koncepty zařízení společnosti Viessmann snižují náklady na energie

V neposlední řadě na základě četných reforem v oblasti sociálního zákonodárství v posledních letech požadavky na zařízení ve zdravotnictví a v sociální oblasti neustále stoupaly. Ve spojení s plynule narůstajícími fixními náklady se ekonomické rámcové podmínky pro kliniky, diakonická, charitativní a sociální zařízení výrazně změnily.

K tomu se přidává zostřená konkurence institucí mezi sebou. Naproti tomu stojí financování zdravotními pojišťovnami nebo jinými nositeli sociálního pojištění, které těmto zařízením nechávají často jen malé finanční prostory. Pro zařízení tohoto druhu se naskýtá otázka, jak lze nejlépe zajistit potřebné úspory, přičemž náklad na energie jsou rozhodujícím faktorem. S našimi systémovými řešeními jsme byli schopni zdravotnickým a sociálním zařízením pomoci podstatně snížit náklady za energie. 

Roční náklady na energie pro jedno nemocniční lůžko jsou srovnatelné se čtyřmi rodinnými domy

Například podíl energie na celkových nákladech v nemocnici činí až devět procent. Na jedno lůžko to znamená až 8000 kWh elektřiny a 29 000 kWh tepla. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s potřebou energie pro čtyři rodinné domy.Kompletní nabídka: Jaká řešení nabízí společnost Viessmann?

Vzhledem k popsaným finančním rámcovým podmínkám zařízení ve zdravotnictví a v sociální oblasti ukážeme na konkrétních příkladech, že s technologiemi skupiny Viessmann Group, které jsou k dispozici na trhu, mohou být docíleny vysoké úspory energie. Základem pro to jsou odsouhlasené, individuální koncepty řešení vedoucího poskytovatele kompletních služeb v oblasti techniky topení.

●  Parní kotle a horkovodní kotle pro velké topné centrály a sítě pro rozvod tepla;

●  Střední kotle s kondenzační technikou pro krytí špičkových zatížení a jako zálohování;

●  Kompaktní blokové tepelné elektrárny pro výrobu elektřiny a tepla;

●  Tepelná čerpadla vytvářejí nezávislost na fosilních palivech;

●  Výkon kotle na pevná paliva pro spalování pelet, kusového dřeva, dřevní štěpky a hoblin.

●  Přeměna slunečního záření na tepelnou energii a fotovoltaika: bezplatná sluneční energie pro topení a výrobu elektrické energie.


Vaše kontaktní osoba

Viessmann, spol. s r.o.

Oddělení velkých celků tel.: 257 090 900 fax: 257 950 306

E-Mail: energocelky@viessmann.cz


Reference

Nemocnice svatého Augustina, Düren

Stávající zařízení bylo doplněno o blokovou tepelnou elektrárnu Vitobloc. Bloková tepelná elektrárna přebírá v létě kompletní zásobování teplem. Při provozu vznikající elektřina je spotřebována přímo ve vlastním objektu.

Nemocnice svatého Augustina

Městská nemocnice, Pirmasens

V kontejnerovém zařízení dodávají dvě blokové tepelné elektrárny Vitobloc 200 až 40 procent potřeby elektřiny. Vznikající teplo je přitom napájeno do sítě dálkového vytápění podniků veřejných služeb.

Městská nemocnice

Ekumenická klinika Hainich, Mühlhausen

Topná centrála je vybavena dvěma blokovými tepelnými elektrárnami a čtyřmi horkovodními kotly Vitomax. Oproti starému zařízení bylo možné díky vysoké efektivitě snížit výkon o jednu polovinu.

Ekumenická klinika Hainich

Centrum základní školy klášter Rebdorf, biskupství Eichstätt

Síť pro místní rozvod tepla napájí památkově chráněné budovy i moderní menzu a multifunkční sportovní halu. Vytápění obnovitelnou energií je také tématem výuky.

Centrum základní školy klášter Rebdorf

Diakonické zařízení pro pomoc tělesně postiženým Lilienthal, Brémy

Místo čtyř starých kotlů stačí nyní dva horkovodní kotle Vitomax, aby napájely komfortně teplem místní síť pro rozvod tepla s 27 budovami a jednou nemocnicí.

Diakonické zařízení pro pomoc tělesně postiženým Lilienthal

Pečovatelský ústav Pauline, Winnenden

Tři tepelná čerpadla pro vytápění a dodávku teplé vody napájejí novou školní budovu. Potřebná energie přichází ze zásobníku ledu, z absorbérů vzduchu na střeše a z odpadního tepla ze serverové místnosti.

Pečovatelský ústav Pauline

Pečovatelské centrum pro staré lidi, Oberhausen

Zařízení s 65 lůžky je napájeno jednou blokovou tepelnou elektrárnou a jedním solárním zařízením pro ohřev pitné vody a podporu vytápění. Kondenzační topný kotel pokrývá špičková zatížení.

Pečovatelské centrum pro staré lidi

Léčebný ústav s parkem svatého Huberta, Bad Wiessee

Kompletní topná centrála byla vyměněna během jednoho měsíce bez narušení probíhajícího provozu. Díky instalaci blokové tepelné elektrárny byly náklady na elektřinu sníženy již na polovinu.

Léčebný ústav s parkem svatého Huberta

Klinika Schwarzwald-Baar, Villingen-Schwennigen

Novostavba s 1000 lůžky a s 2900 zaměstnanci je napájena bivalentní topnou centrálou se dvěma kotly na dřevní štěpku Vitoflex a se třemi parními a horkovodními kotly Vitomax.

Klinika Schwarzwald-Baar

Univerzitní klinika, Würzburg

Vysokotlaký parní kotel Vitomax 200-HS měl pouze doplňovat stávající zařízení v případě nouze. Díky své vysoké hospodárnosti je ovšem mezitím téměř nepřetržitě v nasazení.

Univerzitní klinika Würzburg