Solární zařízení přispívá formou úspory energie k výrobě teplé vody a k podpoře vytápění

V Oberhausenu-Holtenu provozuje dělnický svaz samaritánů (ASB) zařízení pro péči o staré lidi s 65 lůžky. Vedle všeobecné péče o seniory v hlavní budově je v komplexu umístěno také centrum pro speciální zaopatření lidí s onemocněním demencí. O deset bydlících je pečováno ve třech bytových společnostech. Dvanáct míst pro denní péči doplňuje nabídku dělnického svazu samaritánů ASB.

Smluvní zásobování energií

V novém zařízení sází dělnický svaz samaritánů na energetickou efektivitu. Bloková tepelná elektrárna pro spalování zemního plynu, plocha solárních kolektorů s velikostí 42 čtverečních metrů pro ohřev pitné vody a podpora vytápění a také kondenzační topný kotel pro pokrývání zatížení ve špičkách zajišťují vysoce efektivní a vůči životnímu prostředí šetrné zásobování energií. Společnost Energieversorgung Oberhausen AG (evo) pro dodávku energií provozuje celé zařízení na základě uzavřené smlouvy. Podle smlouvy platí dělnický svaz samaritánů pouze za skutečně spotřebovanou energii, za což neměl  při výstavbě žádné investiční náklady.

Dělnický svaz samaritánů

Dělnický svaz samaritánů je dobročinná organizace pro poskytování pomoci se 16 zemskými svazy, 227 okresními a místními svazy a se 112 obecně prospěšnými společnostmi s omezeným ručením, která je činná v celém Německu. Je politicky a nábožensky nezávislá. Více než 1,1 mil. lidí podporuje svaz svým členstvím. Od jeho založení v roce 1888 tvoří humanitární a demokratické zásady základ práce dělnického svazu samaritánů v tuzemsku a zahraničí. V Oberhausenu a Duisburgu je pro dělnický svaz samaritánů činných více než 300 pracovníků a pracovnic a také velký počet doborvolníků.

Blockheizkraftwerk Vitobloc 200 EM-18/36 mit 18 kW elektrischer und 36 kW thermischer Leistung

Bloková tepelná elektrárna s využitím kondenzace

Se svým využitím kondenzace dosahuje bloková tepelná elektrárna Vitobloc 200 společnosti Viessmann celkovou účinnost 96 procent. K tomu se výfukový plyn z plynového motoru ve výměníku tepla z výfukového plynu ochladí tak, že v něm obsažená vodní pára kondenzuje.

Bloková tepelná elektrárna je vybavena synchronním generátorem a spouštěcím akumulátorem. Moduluje plynule výkon od 55 do 100 procent a dokáže při výpadku proudu převzít provoz záložního napájecího zdroje.

Hospodárnost díky dlouhým intervalům údržby

K dalším výhodám modulů Viessmann Vitobloc patří skutečnost, že plynový motor se musí udržovat pouze každých 6000 hodin. To odpovídá přibližně době provozu v délce jednoho roku. V porovnání s autem by toto znamenalo, že první výměna oleje by se musela uskutečnit teprve po ujetí trasy v délce 360000 kilometrů.

Solarthermische Anlage mit Vitosol Flachkollektoren

Čísla, data, fakta, argumenty

●  1 x Vitobloc 200 EM-36/18, výkon: 36 kWel/18 kWth,
●  1 x Vitocrossal 300, výkon: 240 kW,
●  42 m² Vitosol,
●  Zařízení na základě uzavření smlouvy s dodavatelem energie,
●  Zákazník nemá žádné investiční náklady a platí pouze za skutečně spotřebovanou energii,
●  Energetický systém uspoří ročně 25 tun CO₂.

Fotografie: Solárně-tepelné zařízení s plošnými kolektory Vitosol.

Nízká potřeba primární energie a vysoká úspora emisí CO₂

Budovy splňují standard energeticky efektivního domu 70. Tím leží potřeba primární energie 30 procent pod požadavky nařízení o úsporách energie (EnEV) z roku 2009. V porovnání s konvenčním kondenzačním systémem se díky inovačnímu energetickému systému ušetří ročně 25 tun CO₂.

Bernd Schmidt, Vertriebsingenieur Energiedienstleistung

Bernd Schmidt, technik odbytu v oblasti poskytování energetických služeb

„Společnost pro dodávky energie Energieversorgung Oberhausen AG po dobu již více než 15 let zajišťuje dodávky energií na základě uzavřené smlouvy pro podniky, bytová družstva a soukromé domácnosti v téměř všech oblastech energií. Díky použití různých zdrojů tepla je mnoho energetických systémů velmi komplexních. Proto upřednostňuje společnost evo AG spolupráci s výrobci komponent. Tím se zajistí, aby byly všechny výrobní jednotky kompatibilní.“