Po 52 letech byly čtyři staré kotle nahrazeny dvěma kotly Vitomax 200-LW

Jednou to prostě muselo přijít: čtyři topné kotle z roku 1962 prožíraly se svými náklady na energie stále větší díry do rozpočtu Diakonického zařízení pro pomoc tělesně postiženým v Lilienthalu. Ovšem pro obyvatele a také pro návštěvníky denních zařízení pro podporu tělesně postižených v celkem 27 budovách a v rovněž připojené nemocnici nesmí být dodávka teplé vody přerušena ani na jednu minutu. Předpokladem pro výměnu kotelního zařízení byl tedy plynulý přechod bez odstavení dodávky tepla z provozu.

Diakonické zařízení pro pomoc tělesně postiženým gGmbH, Lilienthal

Diakonické zařízení pro pomoc tělesně postiženým gGmbH v Lilienthalu (DBH) u Brém je moderní podnik služeb, který lidem s postiženími umožňuje život ve společnosti. V uspořádaném areálu ve formě parku si užívají i postižení na vozíčku a nemocní se zrakovým postižením vysokou míru samostatnosti díky dostatku volnosti pohybu. V obytných budovách a denních zařízeních podpůrné péče s 620 místy doprovází v současnosti 550 zaměstnanců lidi s tělesnými postiženími.

Die Niederdruck-Heißwassererzeuger Vitomax 200-LW leisten je 2,3 MW.

Dva kotle Vitomax 200-LW s rezervou pro zatížení ve špičkách

Postupně, krok za krokem, byla dokončena výměna starého zařízení za nové. Po demontáži třech starých kotlů bylo dopravení dvou kotlů Vitomax 200-LW prostřednictvím společnosti Heinrich Voss Gebäudetechnik GmbH, Haselünne, do výhodně situované výtopny bezproblémové. S výkonem každého z kotlů 2,3 MW poskytují horkovodní kotle dostatečnou rezervu také při nízkých teplotách. V letních měsících je dokonce v provozu pouze jeden kotel. Prostřednictvím místní sítě pro rozvod tepla s délkou okolo 1,5 kilometru zásobují více než 30 budov: mezi nimi jednu nemocnici, jeden terapeutický bazén s konstantní teplotou pro koupání 30 °C, kostel s centrem pro setkávání se a také dětskou školku. Regulovaná přívodní teplota je minimálně 75 °C. V připojených domech zajišťuje 22 sekundárních rozdělovačů individuální temperování.

Výměník tepla ze spalin Vitotrans 200-LW zvyšuje stupeň využití

Každý z kotlů Vitomax 200-LW byl doplněn výměníkem tepla s využitím tepla ze spalin Vitotrans 300. Při teplotě zpětného toku 65 °C se jedná o vhodné opatření, které zvyšuje účinnost o 3,5 procenta na zhruba 96 procent při plném zatížení.

Jeder Kessel verfügt über eine Vitotronic 100 Regelung, die an die zentrale Gebäudeleittechnik angebunden ist.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  2 x Vitomax 200-LW, celkový výkon: 4,6 MW;
●  Plynulá výměna starého zařízení postupně krok za krokem;
●  Bloková tepelná elektrárna jako alternativa je zohledněna již při projektování;
●  Očekávaná úspora energie okolo 25 procent;
●  Návratnost po třech letech.

Fotografie: každý kotel je vybaven regulací Vitotronic 100, která je připojena k centrální technice řízení budov.

Úspory díky energetické sanaci a hydraulickému vyvážení

Nejprve byla provedena energetická sanace: V šedesátých létech postavené domy bytových komplexů obdržely nová okna, stěny a stropy byly lépe izolovány. V dalším kroku byla stará čerpadla vyměněna za typy s vysokou účinností a celé zařízení bude hydraulicky vyváženo.

Bloková tepelná elektrárna jako alternativa

S pohledem do budoucna byly přípojky starého zařízení pouze odstaveny z provozu. Vedení podniku již uvažuje o investici do blokové tepelné elektrárny. Velké množství elektřiny se potřebuje ve vlastní velkokuchyni, elektřina by se mohla vyrábět a používat při samotném provozu nějaké blokové tepelné elektrárny.

Christoph vom Lehn, Geschäftsführer

Christoph vom Lehn, jednatel společnosti

„Při výběru nového energetického systému jsme se nejprve rozhodli pro výrobce, který nám poté doporučil výkonného specializovaného partnera. Výměna starého zařízení za nové zařízení v probíhajícím provozu byla bezproblémová. Již před plánovaným termínem dokončení šlo nové zařízení do provozu. Nyní počítáme s úsporou energie ve výši až 25 procent.“