Nové energetické systémy dodávají 40 procent potřebné elektřiny

Ekumenická klinika Hainich v Mühlhausenu (Durynsko) patří k největším psychoterapeutickým specializovaným klinikám v Německu. Okolo 70 budov v rozsáhlém areálu musí být spolehlivě zásobováno energií.

Ještě až do roku 1970 se topilo v kotelně, která byla postavena v roce 1912, uhlím. Poté přišel přechod na zemní plyn pocházející ze zdroje, který se nacházel ve vzdálenosti pouze několika kilometrů. Po převratu v roce 1989 byly nainstalovány nové horkovodní kotle s celkovým výkonem 18 MW, které byly v provozu až do roku 2014.

Památeční park park a komplex vil na Hainichově ekumenické klinice

Ekumenická klinika Hainich GmbH

Specializovaná nemocnice pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii, psychiatrii pro děti a mladistvé zajišťuje péči pro severozápad Durynska. Ve svém památkově chráněném parkovém a vilovém komplexu poskytuje veškeré moderní vyšetřovací a léčebné metody.

V nemocnici je celkem činných přibližně 1100 lidí – je to jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. Se 700 lůžky akutně ošetřuje ročně okolo 7000 pacientů. Přibližně 90 obyvatel domu zde nalezlo svůj druhý domov a dalších 100 pacientů obdrželo pokyn k léčbě od soudu.

Nová stavba pro efektivnější řešení

Nutné nepřerušitelné zásobování energií bylo nakonec rozhodující pro stavbu nové kotelny se zvláštní ochranou proti hluku. Ukázala se jako efektivnější a hospodárnější řešení než postupné provádění sanace v památkově chráněné kotelně.

Das neugebaute besonders schallgeschützte Heizhaus
Blockheizkraftwerke Vitobloc 200 (links) und vier Heißwasserkessel Vitomax 200-LW im Heizhaus des Ökumenischen Heinich Klinikums

Priorita pro blokovou tepelnou elektrárnu v nové kotelně

Nyní stojí v prostorné novostavbě dvě blokové tepelné elektrárny Vitobloc 200 EM-140/207 příslušně s výkonem 140 kWel a 207 kWth a čtyři horkovodní kotle Vitomax 200-LW příslušně s výkonem 2,3 MW a s provozním tlakem 6 bar. Horkovodní vyrovnávací zásobník má objem 22 000 litrů. Obě blokové tepelné elektrárny mají v běžícím provozu prioritu pro výrobu potřebného tepla při současné výrobě elektřiny. Elektřinu spotřebovává samotná klinika Hainich a pokrývá okolo 40 procent potřebné energie. Teprve při nízkých teplotách se připojí kotle Vitomax.

Všechny energetické systémy pracují se zemním plynem. Pro nouzovou situaci je ale k dispozici nádrž s kapalným plynem, jejíž kapacita 100 m³ postačuje pro spolehlivý provoz v délce 14 dní. V provozu kliniky obzvlášť nutné dodávání teplé vody v nejvyšší kvalitě vyžaduje tepelnou dezinfekci s teplotou 70 °C. Přívod má poté teplotu 65 °C a vystačí si úplně bez chemických přísad.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  2 x Vitobloc 200 EM-140/207, celkový výkon: 280 kWel/414 kWth;
●  4 x Vitomax 200-LW, celkový výkon: 9,2 MW;
●  Nový energetický systém si  v porovnání se starým zařízením vystačí s polovičním výkonem;
●  40 procent požadované elektřiny je kryto vlastní výrobou;
●  Nádrž kapalného plynu zajišťuje zásobování v nouzové situaci.

Wärmetauscher Vitotrans 200 entziehen den heißen Abgasen der Vitomax Kessel Wärme und erhöhen die Effizienz.

Projektování a stavba s regionálními partnery

Inženýrskou kanceláří Seidel z Mühlhausenu projektované a společností Brandt & Co. z Rodebergu postavené zařízení je založeno výhradně na blokových tepelných elektrárnách a horkovodních kotlech společnosti Viessmann. Pouze hořáky pro horkovodní kotle Vitomax pocházejí od firmy Weishaupt a jsou řízeny prostřednictvím vlastní regulace. Prostřednictvím sítě BACnet je kompletní energetický systém zapojen do techniky řízení budov.

Heiner Seidel (Dipl.-Ing. FH), Planungsbüro Seidel & Co. GmbH

Heiner Seidel (Dipl.-Ing. FH), projekční kancelář Seidel & Co. GmbH

„Výkon a technika nové energetické centrály jsou dimenzovány na dobu 25 let. Stabilní a robustní konstrukční provedení kotlů Vitomax bylo klíčovým faktorem pro rozhodnutí investorů. Přesvědčit pomohl jak efektivní princip protiproudu výměníku tepla pro vysoké využití vynaložené energie, tak také osvědčené partnerství se společností Viessmann a Weishaupt.“