Odpadní teplo ze serverové místnosti podporuje regeneraci systému se zásobníkem ledu

Jak rozdílné mohou být pohnutky k investici do energetického systému z obnovitelného zdroje, objasňuje pečovatelský ústav Pauline e.V. ve Winnendenu: „Vidíme to také jako náš příkaz, abychom ochránili boží dílo.“ Před více než 180 lety farářem založené dílo je dnes v oblasti evangelické diakonie jedním z největších zařízení pro péči o částečně mnohočetně postižené lidi.

Bylo by to bývalo jednodušší novou budovu pro výuku neslyšících připojit k dálkovému topení, které tak jako tak probíhá pod areálem. Ale nová stavba nabídla šanci pro topný systém z obnovitelného zdroje energie.

Pečovatelský ústav Pauline Winnenden e.V.

Pečovatelské zařízení Pauline Winnenden je zařízení evangelické církve pro pomoc mladistvým a postiženým. Bylo založeno v roce 1823 ve Winnendenu farářem Friedrichem Jakobem Heimem. Právní forma je „registrované sdružení“ se sídlem ve Winnendenu.

Organizačně je zařízení členěno do devíti oblastí, ve kterých je vykonávána každodenní práce. Více než 1300 zaměstnanců/zaměstnankyň pečuje a podporuje okolo 1500 postižených nebo sociálně hendikepovaných lidí v rámci více než 3500 míst.

Master/Slave-Anordnung der Wärmepumpen Vitocal 350-G und Vitocal 300-G für die Heizung. Eine weitere Vitocal 350-G (rechts) liefert Warmwasser.

Nyní se vytápí s ledem

Podle projektů v místě sídlící inženýrské kanceláře Funk & Partner byla centrála pro vytápění vybavena třemi tepelnými čerpadly společnosti Viessmann. Pod školním dvorem leží zásobník ledu  s objemem 300 m³, ze kterého tepelná čerpadla v zimě získávají energii a tuto přivádějí s teplotou až 35 °C do podlahového topení. V létě se princip obrátí tím, že zásobník ledu odevzdává chlad a prostory příjemně temperuje s funkcí přirozeného chlazení - natural cooling.

Dalším zdrojem tepla je serverová místnost pečovatelského ústavu Pauline, která produkuje 30 kW odpadního tepla. Na střeše jsou instalovány solární vzduchové absorbéry, které odebírají vzduchu teplo, a to ukládají do zásobníku ledu nebo ho přímo vedou k tepelným čerpadlům. Aby byl výčet úplný, svojí částí energie nakonec přispívá také teplo ze země, které obklopuje zásobník ledu.

Teplo z přeměny vody na led

Zásobník ledu je vybaven příslušně jedním výměníkem tepla na principu odebírání tepla a jedním regeneračním výměníkem tepla. Tepelné čerpadlo země-voda odebírá v zásobníku ledu ve vodě obsaženou energii při přeměně na led. Dodatečný zisk energie zde přitom u zásobníku ledu této velikosti odpovídá cca 3000 litrům topného oleje. Aby byly docíleny vyšší teploty teplé vody, bylo v pečovatelském ústavu Pauline instalováno jedno tepelné čerpadlo Vitocal 350-G a jedno tepelné čerpadlo 300-G v režimu Master/Slave.

Solarabsorber auf dem Dach entziehen Sonne und Luft Wärme und lagern sie im Eisspeicher ein.

Solární absorbéry na střeše odebírají slunci a vzduchu teplo a ukládají je do zásobníku ledu.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  2 x Vitocal 350-G,
●  1 x Vitocal 300-G,
●  1 x Vitofriocal (300 m³),
●  Celkový výkon: 100 kW,
●  Tepelná čerpadla s funkcí přirozeného chlazení - natural cooling,
●  Využívá se odpadní teplo ze serverové místnosti,
●  Režim master/slave pro vyšší teploty teplé vody.

Fotografie: Dálkové monitorování celého energetického systému.
Fernüberwachung des gesamten Energiesystems

Vůči klimatu šetrné vytápění

Odklon od energie z fosilních paliv sice vyžaduje nejprve vyšší investici, zaplatí se ale díky úspoře topného oleje nebo zemního plynu. V neposlední řadě pracuje energetický systém z obnovitelných zdrojů energie mimořádně šetrně vůči klimatu a bez emisí.

Ulrich Speidel, technischer Leiter der Paulinenpflege e.V.

Ulrich Speidel, technický vedoucí pečovatelského ústavu Pauline e.V.

„Naše představenstvo se vědomě rozhodlo pro tento energetický systém z obnovitelných zdrojů. Chceme se stát více nezávislými na zásobování fosilními palivy. V této souvislosti jsme také již v jedné památkově chráněné budově instalovali jednu blokovou tepelnou elektrárnu Vitobloc. Sice je provozována na zemní plyn, při tom vznikající elektřinu ale spotřebujeme sami.“