Škola dělá z výroby tepla s obnovitelnou energií vyučovací téma

Jeden z bodů energetického konceptu pro centrum reálné školy klášter Rebdorf byl neobvyklý. Stálo tam: „Zapojení získávání energie do provozu školy/tvorby životního prostředí“. Kde jinde než ve škole by se mohlo nejlépe vštěpovat odpovědné zacházení s přírodními zdroji?

Koncept vyvinutý společně s profesorem Dr. Ing. Markusem Brautschem z vysoké školy Amberg-Weiden proto důsledně zakládá na využívání biomasy.

Diecéze Eichstätt

Diecéze Eichstätt je zřizovatelem šesti státem uznávaných škol, které kdysi byly v majetku řádu. Tím diecéze navazuje na bohatou tradici církevní vzdělávací práce a dále rozvíjí řádem do paměti vryté vzory.

Bývalý klášter Rebdorf poskytuje přístřeší pro centrum reálné školy pro chlapce a dívky. Až 1600 žákyň a žáků je vyučováno více než 100 učiteli. Školní centrum leží v přírodním parku Altmühltal přímo na řece Altmühl.

Hackschnitzelkessel Vitoflex 300-UF mit 720 kW und ein Vitoplex 200 (rechts) mit 1300 kW Leistung

Centrální výtopna napájí síť pro místní rozvod tepla

Od roku 2014 je nová, centrální výtopna v provozu a zásobuje teplem centrum reálné školy prostřednictvím sítě pro místní rozvod tepla s délkou 750 metrů. Základní zatížení pokrývá s více než 85 procenty kotel na biomasu Vitoflex 300-UF s výkonem 700 kW od společnosti Viessmann. Zatížení ve špičkách obstarává kotel na zemní plyn Vitoplex 200 s výkonem 1300 kW.

Dřevní štěpka je skladována v podzemním zásobníku s kapacitou 180 m³. Sjízdné kryty zásobníku tvoří s velkým nádvořím harmonickou jednotku. Vibrační rošty zajišťují stejnoměrné plnění. Provozovatel klade velký důraz na nízký obsah vody v biomase ve výši maximálně 25 procent. Konstantně dobrá kvalita zajišťuje vysokou účinnost a snižuje provozní náklady.

Energetický systém byl instalován společností Engelhard Haustechnik GmbH z Eichstättu. V místě sídlící firma je tím také v krátkém termínu k dispozici pro provádění údržby a servisu. Odpovědnost za projektování převzala inženýrská společnost Frey-Donabauer-Wich mbH z Gaimersheimu.

Die transluzente Fassade der Energiezentrale soll an ein Gewächshaus erinnern.

Transculentní fasáda energetické centrály má připomínat skleník.

Dobrovolná ochrana proti emisím s elektrickým filtrem

Zvláštní pozornost kladl investor na ochranu proti emisím. Ačkoliv to není pro tuto velikost zařízení předepsáno, diecéze Eichstätt se dobrovolně zavázala, že nechá nainstalovat elektrické filtrační zařízení pro kouřový plyn kotle na dřevní štěpku, aby tím zaručila maximální ochranu sousedů.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  1 x Vitoflex 300-UF, výkon: 700 kW;
●  1 x Vitoplex 200, výkon: 1300 kW;
●  Kotel na biomasu pokrývá 85 procent základního zatížení;
●  Dobrovolná ochrana proti emisím s elektrickým filtrem;
●  Emise CO₂ sníženy o 72 procent.

Fotografie: Při dodání dřevité štěpky se měří obsah vlhkosti.
Bei der Anlieferung von Hackschnitzelnwird der Feuchtegehalt gemessen.

Emise CO₂ sníženy o 72 procent

Nová síť pro místní rozvod tepla funguje jako opatření pro snížení pro klima škodlivých emisí CO₂. Vlastní vodní elektrárna vyrábí dvě třetiny potřebné elektřiny, elektrická energie z fotovoltaického zařízení se rovněž spotřebuje pro vlastní potřebu. Také tato energie z obnovitelných zdrojů, stejně jako trvalé získávání energie, je probírána při výuce.

Werner Hausmann (Dipl. Ing. FH), Diözesan-/Universitätsbauamt Eichstätt

Werner Hausmann (Dipl. Ing. FH), diecézní/univerzitní stavební úřad Eichstätt

„S rozhodnutím pro energetický systém z obnovitelného zdroje byl pro nás spojen předpoklad, že potřebné palivo bude pocházet z regionu. Chceme se vyvarovat zbytečným přepravním cestám a dalšímu zatěžování životního prostředí. Vybudování regionálního řetězce tvorby přidané hodnoty posiluje kromě toho sociální aspekty. Diecéze Eichstätt sama přispívá obhospodařováním vlastních lesů k poskytování potřebné biomasy.“