Automatická regulace všech zdrojů tepla prostřednictvím počítadel množství tepla

Délku 42 metrů má mohutná ocelová tyč, kterou umělec Robert Schad položil nad nejvyšší roh domu vstupní budovy kliniky Schwarzwald-Baar ve Villingenu-Schwenningenu.

O nic méně nápadná je energetická centrála se třemi markantními komíny, která se s vysoce moderním energetickým systémem společnosti Viessmann nabízí ke spolehlivému zásobování teplem a párou.

Klinika Schwarzwald-Baar

Klinika Schwarzwald-Baar ve Villingenu-Schwenningenu je Akademická nemocnice s výukovými pracovišti Univerzity Freiburg a s 1000 lůžek ve dvou lokalitách jednou z největších centrálních klinik v jižní části spolkové země Baden-Württemberg.

2900 pracovníků pečuje ročně o 50000 stacionárních a 140000 ambulantních pacientů. Tím patří klinika k 80 největším domům v Německu. 25 specializovaných hlavních oddělení pracuje většinou na univerzitní lékařské úrovni a poskytují spektrum služeb s orientací do budoucna.

Zwei Niederdruck-Heißwasserkessel Vitomax 200-LW und ein Hochdruck-Dampfkessel Vitomax 200-HS (rechts)

Domácí palivo pro výrobu teplé vody a páry

Pro základní zatížení vyrábí dva kotle na biomasu Vitoflex 300-FSR odděleně od sebe teplo pro ohřev teplé vody a pro vytápění (cirkulační teplá voda) a také pro ventilaci a sterilizaci (vysokotlaká pára). Oba jsou vybaveny hydraulicky poháněnými plochými posuvnými rošty. Nepostradatelné dřevité štěpky pocházejí z regionu.

Dva kotle Vitomax 200-LW a jeden kotel 200-HS, všechny vybaveny plynovými hořáky, pokrývají potřebná zatížení ve špičkách.

Prostřednictvím vyrovnávacích zásobníků horké vody jsou generátory tepla odděleny od sekundární sítě. V závislosti na venkovní teplotě leží přívodní teplota mezi 75 a 85 °C.

Čistá pára pro sterilizaci

Vysokotlaká pára s tlakem 10 bar je potřebná pro sterilizátory, čisticí stroje, taktové pásové mycí linky, pro centrální kuchyň a také pro zvlhčování místností. K tomu je k dispozici jeden kotel na biomasu společnosti Viessmann Vitoflex 300-FSR s výkonem 1100 kW a v případě potřeby dodatečně i plynový vysokotlaký parní kotel Vitomax 200-HS.

Heizkammern der Vitoflex 300-FSR Kessel mit Flachschubrostfeuerung

Topné komory kotlů Vitoflex 300-FSR s plochým posuvným roštovým topeništěm

Počítadla množství tepla regulují připojování a odpojování generátorů tepla

Celkový energetický systém běží automaticky a v závislosti na zatížení prostřednictvím počítadel množství tepla při zohlednění stavu nabití v horkovodním vyrovnávacím zásobníku. Je dimenzován pro využití kapacity zásobníku tepla při nízkém odběru tepla pro teploty nabití až do 90°. V létě a v přechodném období je v provozu pouze parou vytápěný výměník tepla.

Výměníky tepla z odpadních plynů zvyšují stupeň využití a spoří energii

Kotle na biomasu a kotle Vitomax Kessel mají sériově zapojené výměníky tepla z odpadních plynů (ekonomizéry). Zvyšují stupeň využití, snižují současně spotřebu energie a tím také náklady na energie.

 

Heizhaus des Schwarzwald-Baar Klinikums

Čísla, data, fakta, argumenty

●  2 x Vitoflex 300-FSR, celkový výkon: 3,2 MW;
●  2 x Vitomax 200-LW, typ M62A, celkový výkon: 4,6 MW při tlaku 6 bar;
●  1 x Vitomax 200-HS, typ M237, výkon: 1,75 t/h při tlaku 10 bar;
●  Větší nezávislost díky palivu z regionu;
●  Výměníky tepla z odpadních plynů šetří energii;
●  Generátory tepla jsou odděleny od sekundární sítě; prostřednictvím horkovodních vyrovnávacích zásobníků.

Fotografie: Kotelna kliniky Schwarzwald-Baar.