Odpadní teplo blokové tepelné elektrárny stačí v létě pro vytápění a ohřev teplé vody

Pokud je člověk někde ve středu pozornosti, tak je to zcela obzvlášť v nemocnici, kde je jeho zdraví věnována celková pozornost lékařů a ošetřujícího personálu. V Dürenu ulehčuje některým pacientům most pro pěší přes malý rybník k hlavnímu vchodu nemocnice svatého Augustina cestu na ošetření.

Bez spolehlivé techniky je provoz kliniky nemyslitelný. Elektřina a teplo musí být nepřetržitě k dispozici. Provozovatelem nemocnice svatého Augustina je charitativní společnost West gGmbH, v jejímž vzoru je také zakotveno odpovědné zacházení se zdroji a svědomité nakládání s poskytnutými prostředky.

Charitativní nositelská společnost West gGmbH

Charitativní nositelská společnost West je zařízení katolické církve a obsluhuje pět nemocnic a tři domovy důchodců. Nemocnice svatého Augustina v Dürenu disponuje 287 lůžky. Je zde zaměstnáno více než 500 pracovníků. Dnešní klinika byla původně nadací majitele továrny na výrobu papíru pana Benno Schoellera z roku 1896. Jejím účelem bylo přijímat a ošetřovat staré a nemocné pracovníky firmy i ze sousedních míst.

Im Vitobloc 200 EM-140/207 arbeitet ein MAN Gas-Otto-Motor mit Dreiwegekatalysator.

Výroba elektřiny a úspora nákladů

S probíhající modernizací kliniky, která byla založena před více než 110 roky, se současně uskutečňuje také plynulá renovace energetického systému. Prostřednictvím dlouhodobých plánování byl již před deseti roky položen základní kámen pro zásobování energií se zaměřením na budoucnost, které se vyplatí.

Srdcem zařízení je v roce 2011 instalovaná bloková tepelná elektrárna Vitobloc 200 EM-140/207, která vyrábí elektřinu a teplo. Spolehlivý trvalý provoz se vyplatí. S dobou běhu, která mezitím činí již více než 30 000 hodin, předčil modul Vitobloc dalece očekávání provozovatelů zařízení.

„Při projektování jsme nasadili nižší dobu běhu zařízení“, říká Benjamin Weidner, technický koordinátor. Prostoje byly omezeny na nutné servisní intervaly.

Nyní jsou v létě konvenční stávající kotle takřka bez práce, protože požadované základní zatížení pro vytápěcí teplo a teplou vodu je pokrýváno výhradně prostřednictvím blokové tepelné elektrárny. Přitom se jedná pouze o odpadní teplo z agregátu, které vzniká při výrobě elektřiny. Tato se spotřebuje v samotné nemocnici svatého Augustina.

Das kompakte BHKW Vitobloc 200 ist schalldämmend auf Gummipuffern gelagert.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  1 x Vitobloc 200 EM-140/207, výkon: 140 kWel/207 kWth;
●  Náklady na elektřinu byly díky blokové tepelné elektrárně sníženy o 60 000 Euro;
●  Díky využití vlastní elektřiny je poskytována dotace na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů;
●  Odpadní teplo z blokové tepelné elektrárny stačí v létě pro topení a ohřev pitné vody.

Náklady na elektřinu o 60 000 Euro nižší

Úsporu je možné vidět: díky vlastní spotřebě, poskytnutí dotace EEG (podle zákona o obnovitelných energiích) a nižšímu odběru z veřejné rozvodné sítě byla od okamžiku instalace ušetřena částka okolo 60 000 Euro. Mezitím vybavila charitativní nositelská společnost West efektivními blokovými tepelnými elektrárnami také svá ostatní zařízení v Severním Porýní-Westfálsku.

Benjamin Weidner, Dipl.-Ing., M.Sc., Technischer Koordinator

Benjamin Weidner, Dipl.-Ing., M.Sc., technický koordinátor

„Již před deseti roky bylo konvenční topné zařízení nemocnice svatého Augustina projektováno pro potřebu v současnosti vznikající přístavby a novostavby. Dodatečným doplněním o blokovou tepelnou elektrárnu docílíme nyní velké úspory u nákladů za plyn a elektřinu. Díky vlastnímu využití vyrobené elektřiny nám bude kromě toho poskytnuta dotace ze zákona o obnovitelných energiích.“