Nemocnice pokrývá potřebu elektřiny do výše 40 procent z vlastní dvojité blokové tepelné elektrárny v kontejneru

Neustále stoupající náklady za energie vedly u technického vedení v Městské nemocnici Pirmasens k úvahám o krátkodobých potenciálech úspor. Doposud bylo dodáváno teplo a elektřina prostřednictvím sítí městských podniků veřejných služeb.

Městská nemocnice Pirmasens gGmbH

Klinika poskytuje základní a pravidelné ošetření prostřednictvím hlavních a interních oddělení pro jihozápadní Falcko. V posledních letech byla výstavba dotažena ke zřízení důležitého diagnostického, terapeutického a ošetřovatelského centra služeb.

Nemocnice disponuje 413 lůžky a zaměstnává okolo 900 pracovníků. Vedle hospodárnosti provozu nemocnice hrají zvýšenou měrou roli ekologická kritéria. Jako například při volbě spotřebního materiálu z recyklovaných materiálů nebo při rekuperaci tepla z okolního vzduchu.

Rückseite des Containers mit Steuer- und Regeleinrichtungen (links). Die beiden Vitobloc 200 leisten je 140 kWel und 207 kWth.

Kontejner je řešením

Projekční kanceláří FAMIS v Saarbrückenu navrženým řešením byl kontejner se dvěma zabudovanými blokovými tepelnými elektrárnami. Používá se pro ně zemní plyn, možné je ale také připojení k obnovitelnému zdroji jako k zařízení bioplynu. Instalace kontejneru byla vyřízena po několika hodinách. Pomocí jeřábu se box snesl z kamionu na připravený základ. Uvnitř byla již z výrobního závodu hotově namontována a na bezvadnou funkci odzkoušena kompletní technika. Musely se pouze připojit zařízení pro přívodní a odpadní vzduch na střeše kontejneru pro blokové tepelné elektrárny a zařízení pro ochranu před bleskem a přívody, případně odvody pro plyn, elektřinu a dálkové teplo. Kontejner byl na přání zákazníka natřen odpovídající barvou tak, aby ladil s fasádou nemocnice.

Návratnost po třech letech

Díky kombinované výrobě elektřiny a tepla, která je typická pro blokovou tepelnou elektrárnu, byla návratnost kontejnerového zařízení spočítána na dobu tří let. Oba agregáty vyrobily s výkonem 2,1 GWh okolo 40 procent potřebné elektřiny kliniky.

Přitom je průběžně vznikající teplo odváděno do zpětného vedení sítě pro dálkový rozvod tepla městských podniků veřejných služeb Pirmasens a bilančně je připisováno ve prospěch účtu. Počítadla množství tepla vykazují diferenci mezi potřebou tepla nemocnice a přiváděným teplem.

Frontansicht des BHKW-Containers: Rechts ist genügend Platz zum Durchgang auf die Rückseite.

Čísla, data, fakta, argumenty

●  2 x Vitobloc 200 EM-140/207, celkový výkon: 280 kWel/414 kWth;
●  Instalace kontejneru během několika hodin;
●  Technika blokové tepelné elektrárny byla namontována již z výrobního závodu v připraveném stavu pro připojení;
●  Krátká doba plánování a realizace.

Krátká doba plánování a realizace

Pouhé čtyři měsíce od dubna do července 2014 činila doba plánování a dodání kontejnerového zařízení. Jako praktické se k tomu ukázalo také poskytnuté odstavné místo v areálu sousedních podniků veřejných služeb, přes který probíhá vedení pro dálkový rozvod tepla. FAMIS je již od roku 2006 činná pro Městskou nemocnici a je také kompetentní pro technické vedení provozu. Horká linka 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a smlouvy o kompletní údržbě zaručují spolehlivý provoz.

Markus Reuter, Projektleiter FAMIS

Markus Reuter, vedoucí projektu FAMIS

„S Městskou nemocnicí Pirmasens nás spojuje mnoholetá spolupráce. Ať už při nasazení blokových tepelných elektráren Viessmann, při poskytování služeb v oblasti inženýrství nebo při sanačních opatřeních – naše hlavní pozornost je vždy zaměřena na zvyšování energetické efektivity ve prospěch zákazníka a životního prostředí. K tomu máme se společností Viessmann po boku cenného partnera.“