Bytový komplex jako podstatná součást energetického přechodu


Pro splnění cílů politiky ochrany klimatu hraje decentrální zásobování energiemi pro rozvoj bytových komplexů jak v oblasti energetického hospodářství, tak i bytového hospodářství, ústřední roli. Přitom mohou být při respektování ochrany klimatu zásobovány energií velké komplexy budov až po celé městské čtvrti prostřednictvím spojení výroby elektřiny a tepla a také využitým obnovitelných energií. Speciálně pro trvale udržitelné obhospodařování stávajících budov přitom platí, aby bylo vytápění umožněno za únosné náklady. Společnost Viessmann nabízí pro různé výzvy odborných oblastí vhodná řešení.


Referenční objekty pro řešení sousedství

Bytový komplex Rosenstein ve Stuttgartu, Německo

Bytový komplex Rosenstein ve Stuttgartu, Německo

Bytový komplex Rosenstein ve Stuttgartu přesvědčuje perspektivním konceptem vytápění a chlazení na bázi inovační technologie. Investor a projektanti energií přitom vsadili na systémové komponenty společnosti Viessmann. Jejich perfektní souhra umožňuje, že teplo pro vytápění a část potřeby elektrické energie je možné získávat z vlastního obytného komplexu.

Srdcem topné centrály je bloková tepelná elektrárna, která na principu kombinované výroby současně vyrábí teplo a elektřinu. Takto generované teplo se používá pro vytápění prostorů a úpravu teplé vody. Mechanická energie je přímo přeměňována na elektřinu a je mimo jiné používána pro pohon instalovaného tepelného čerpadla.

Herzstück der Heizzentrale ist ein Blockheizkraftwerk

Akumulační zásobník ledu slouží jako akumulační zásobník tepla: Přitom se jedná o cisternu se zabudovanými výměníky tepla, která je ve venkovním prostoru zapuštěna do země a naplněna vodou z vodovodu. Na střeše jsou umístěny speciální solární, vzduchové absorbéry, které akumulují teplo z okolního vzduchu a také ze slunečního záření, a to přivádí do akumulačního zásobníku. Přitom odebírá akumulační zásobník ledu teplo přímo ze země. Tepelné čerpadlo odebírá v cisterně akumulované vodě v případě potřeby potřebnou energii pro vytápění a úpravu teplé vody. Pokud přitom klesne teplota na bod mrazu, využívá se zledovatění vody k dalšímu získání tepla – proto název akumulační zásobník ledu. Na konci topného období se cíleně vytvoří led, který je v chladných dnech k dispozici jako zdroj chladu pro chlazení budovy. Změna skupenství v regeneračním režimu se může opakovat libovolně často: technika nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Paket energetické techniky se používá jako smluvní model.


Špičkovou zátěž pokrývají dva plynové kondenzační kotle Vitocrossal 200

Stadtwerke Güstrow GmbH – Elektřina a teplo pro 500 domácností

Edgar Föniger (jednatel společnosti) a Hans Hall (vedoucí oddělení) dálkové vytápění/ústředna řídicí techniky společnosti Stadtwerke Güstrow GmbH: „Při výstavbě našeho systému dálkového vytápění mělo nejvyšší prioritu energeticky efektivní a vůči životnímu prostředí šetrné zásobování. Proto provozujeme blokové tepelné elektrárny se zemním plynem a bioplynem. Decentrální kombinovaná výroba elektřiny a tepla nabízí oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla výrazně vyšší stupeň využití a velmi dobrý faktor primární energie.“

Společnost Stadtwerke Güstrow GmbH zásobuje bytové družstvo elektřinou a teplem ze dvou blokových tepelných elektráren Vitobloc 200. Dva plynové kondenzační kotle Vitocrossal 200 zajišťují dodávku tepla při špičkovém zatížení. Blokové tepelné elektrárny dodávají dostatečné množství elektřiny a tepla pro 500 domácností. Moduly jsou provozovány s bioplynem a zemním plynem v rámci EEG 2012.


Kontejnerová řešení

Systémy pro současnou výrobu elektřiny a tepla jsou považovány za obzvlášť hospodárná řešení pro podnikatelský sektor. Předinstalované generátory elektřiny a tepla s odpovídajícím příslušenstvím v kontejneru, který je běžně k dostání na trhu, představují vhodné řešení. Individuálně je možné kontejnery přizpůsobit podle jakékoliv potřeby. Společnost Viessmann dodává na klíč výkonná řešení kontejnerů s krátkou dobou instalace. Ty jsou obzvlášť přizpůsobeny pro provoz s obnovitelnými zdroji energie.

Jako centrální agregát slouží bloková tepelná elektrárna se současnou výrobou elektřiny a tepla. Může být provozována obzvlášť šetrně vůči životnímu prostředí také s plynem z bioplynového zařízení, které se nachází v blízkosti. Je rovněž možný provoz s biometanem z veřejné sítě zemního plynu. V případě potřeby je možná kombinace se systémem pro fosilní zdroje energie (obzvlášť pro pokrytí zatížení ve špičce).


Biomasa v kontejneru - řešení šetřící místo

Příklad: biomasa v kontejneru – prostorově úsporné řešení

Kotel na biomasu Vitoflex 300-RF vytápí nemovitosti dřevěnými peletami. Na kontejneru pro vytápění posazený skladový kontejner má kapacitu 18 tun pelet. Dopravní šnek a gravitace zajišťují bezproblémové doplňování ekologického zdroje vytápění.