Obnovitelná energie – vhodná řešení pro bytové hospodářství

Při zásobování nových obytných území, stávajících bytových komplexů nebo vůbec při sanaci celých jader sídlišť vytápěcím teplem a teplou vodou se v narůstající míře jedná o sítě dodávek tepla ze zemního plynu s topnými centrálami, v méně případech potom o individuální topné soustavy. Kromě toho budou fosilní zdroje energie hrát v budoucnu stále menší roli.

Důvody pro to jsou různé. Klasická paliva jako topný olej a zemní plyn podléhají silnějších cenovým výkyvům než pevná biomasa nebo bioplyn. Kromě toho existují ze strany státu v zesílené míře podněty k tomu, aby byl co možná nejvyšší podíl tepla poskytován z obnovitelných zdrojů energie. 

Technická řešení pro využívání obnovitelných energií nabízí mnoho možností pro hospodárnou modernizaci stávajících bytů v souladu s dotačními kritérii a požadavky na ochranu klimatu. Technologie pro využívání ekologických energií a obnovitelné biomasy je možné bez problémů kombinovat s doplňkovými zdroji tepla pro spalování fosilní energie ve formě takzvaných hybridních systémů.


Biomasa

Dřevo je dobrou alternativou

Při dnešních cenách energií představuje topení dřevem při zohlednění celkové investice hospodárnou alternativu. Kotle na dřevo společnosti Viessmann mají vysokou účinnost a ohledně spotřeby jsou úsporné. Jsou vhodné jak jako jediný zdroj tepla, tak i jako doplněk ke kotlům, které využívají k vytápění topný olej nebo plyn. Použití kotle na dřevo výrazně snižuje náklady na topný olej a plyn a návratnost investice je již po krátké době. Navíc aktivně přispějete k trvale udržitelné ochraně klimatu, neboť dřevo je z pohledu emisí CO₂ neutrální. To znamená, že do životního prostředí bude vypouštěno pouze takové množství oxidu uhličitého, které dřevo během svého růstu také absorbovalo.

Heizen mit Holz ist CO₂-neutral

 

Vytápění dřevem je z pohledu emisí CO₂ neutrální. To znamená, že do životního prostředí je vypouštěno pouze takové množství oxidu uhličitého, které dřevo během svého růstu také absorbovalo.

Solární termické systémy

Ten, kdo dnes investuje do nového zařízení pro vytápění, by měl současně naplánovat doplnění solárního systému. Díky tomu budete profitovat z nižší spotřeby energie, což bude mít příjemný efekt v podobě nižšího účtu za Vaše měsíční náklady na energie. S instalací slunečních kolektorů signalizujete své odpovědné jednání vůči životnímu prostředí tím, že trvale snížíte emise CO₂. S technikou společnosti Viessmann přitom sázíte na jistotu do budoucnosti a na optimální souhru všech komponent systému. Díky investici do solární techniky zvyšujete současně také hodnotu své nemovitosti.

S inovační automatikou vypínání ThermProtect chrání společnost Viessmann jako nikdo jiný Vaše ploché a trubicové kolektory. S ThermProtect se dají realizovat také velké plochy kolektorů, aniž by se musel při projektování systému zohledňovat případ stagnace. Technika vyvinutá společností Viessmann způsobí vypnutí kolektorů při dosažení zadané mezní teploty. Vypínání na základě teploty pracuje zcela nezávisle na konfiguraci systému, nastaveních regulace a montážní poloze kolektorů. Tepelné zatížení komponent systému a teplonosného média zůstává stále v normálním rozsahu. Díky tomu se výrazně zvyšuje životnost a bezpečnost provozu oproti běžným solárním systémům.

Také ve věcech snášenlivosti se životním prostředím budete stát se solárními systémy společnosti Viessmann na straně slunce: v průměru se již dnes sníží u rodinného domku ročně emise oxidu uhličitého (CO₂) o tři čtvrtě tuny. Vysokou bezpečností provozu a dlouhou životností se vyznačují všechny ploché a trubicové kolektory společnosti Viessmann. Solární kolektory Vitosol jsou vyrobeny z materiálů odolných proti korozi a ultrafialovému záření. Což přesvědčivě dokládá test kvality podle zkušební normy EN 12975, případně ISO 9801. Kromě toho je současně potvrzován konstantně vysoký tepelný výkon.

Mit der innovativen Abschaltautomatik ThermProtect schützt Viessmann, wie kein anderer, langfristig gesehen ihre Flach- sowie Röhrenkollektoren.

S inovační automatikou vypínání ThermProtect chrání společnost Viessmann jako nikdo jiný Vaše ploché a trubicové kolektory.

Ekologické teplo

Tepelná čerpadla využívají obnovitelnou energii ze země, slunce, z podzemní vody, odpadních vod nebo ze vzduchu. V každém případě snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje a snižují klimaticky škodlivé emise CO₂. Provozovatelé současně profitují z dodatečné výhody: Tepelná čerpadla společnosti Viessmann disponují z velké části funkcemi „active cooling“ a „natural cooling“. Vedle klasické aplikace jako zdroj tepla v chladných dnech se pak v létě starají o příjemné klima v místnosti a přivádí do domu osvěžující chlad.

Široký program nabízí pro každou potřebu správně volené tepelné čerpadlo. Již při plánování se dají pro potřebu tepla zohlednit stavební a geologické skutečnosti a také osobní a individuální představy. Obzvlášť ekologický při extrémně nízkých nákladech je nakonec provoz tepelného čerpadla s vlastní vyrobenou elektřinou z fotovoltaického systému. Tepelná čerpadla společnosti Viessmann se používají v novostavbách a při modernizaci, je možné je provozovat v multivalentním systému se solárními systémy a společně se stávajícím topením, které využívá topný olej nebo plyn. Díky tomu může každý investor a majitel nemovitosti obzvlášť dobře realizovat své individuální představy.

Die Grafik zeigt die Wärmegewinnung aus der Luft

Teplo ze vzduchu

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobníkový ohřívač vody
[3] Vyrovnávací akumulační zásobník topné vody


Die Grafik zeigt die Wärmegewinnung aus der Luft, der Sonne und dem Erdreich mit Eisspeicher

Teplo ze země, vzduchu a slunce (systém akumulace chladu)

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Akumulační zásobník chladu
[3] Solární / vzduchový absorbér


Die Grafik zeigt die Wärmegewinnung aus dem Grundwasser

Teplo z podzemní vody

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobníkový ohřívač vody
[3] Vyrovnávací akumulační zásobník topné vody


Die Grafik zeigt die Wärmegewinnung aus dem Erdreich mit Erdsonden

Teplo ze země (vrt)

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobníkový ohřívač vody
[3] Vyrovnávací akumulační zásobník topné vody