Kompletní balíček pro obce a sítě lokálního vytápění

Jako kompletní poskytovatel energetických systémů Viessmann nabízí vše pro vývoj, implementaci a provoz obecních sítí dálkového vytápění, i komponenty požadované pro řešení bydlení nebo obce zásobované bioenergií. Viessmann nejen dodává vhodné topné systémy pro fosilní nebo obnovitelné zdroje energie, ale také podporuje místní orgány již od úvodní studie proveditelnosti výstavby až po uvedení do provozu.

Zatímco ve venkovských oblastech je kladen důraz na realizaci bioenergetických vesnic, v městských oblastech obvykle není k dispozici dostatek biomasy za účelem dodávky tepla pro většinu budov. Zde najdou uplatnění částečná řešení jednotlivých bytových bloků a využití kombinace fosilních paliv a okolního nebo odpadního tepla. Komplexní služby až po správu surovin nabídku ucelují.

> Individuální řešení s efektivními systémy pro průmyslovou, komunální a obchodní sféru (PDF)

 

Hledám produkt k vytvoření , s provozem na .