Vitovolt 200 – poskytuje nezávislost na ceně elektřiny


Profitujte z těchto výhod:

  • Vysoce kvalitní fotovoltaický panel za atraktivní cenu
  • Vlastní efektivní spotřeba ze solární energie
  • Zobrazení výtěžků prostřednictvím internetu a mobilních zařízení
  • Provedení pro spolehlivý provoz odolné vůči povětrnostním vlivům
  • pětiletá záruka


Vysoce výkonný panel pro elektřinu ze slunce

8,5 m² plochy solárních článků postačuje k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana České republiky. Pro stavbu vhodného zařízení představuje Vitovolt 200 výkonný fotovoltaický panel za atraktivní cenu.

Vlastní spotřeba, provize z napájení veřejné sítě a různé dotační programy dělají tuto investici rentabilní. Kromě toho vzrůstá atraktivita nemovitosti což působí pozitivně na její cenu.


Všechny komponenty jsou vzájemně sladěny

Zásuvný panel lze díky své nízké hmotnosti velmi snadno instalovat na střechu. Elektrická vedení budou jednoduše propojena, měnič a montážní systémy fotovoltaického zařízení jsou vzájemně sladěny.

Fotovoltaické panely Vitovolt 200 jsou k dispozici jak s monokrystalickými, tak polykrystalickými křemíkovými články. Monokrystalické solární články jsou mimořádně výkonné a doporučují se pro malé střešní plochy, které jsou obráceny směrem na jih. Oproti tomu polykrystalické panely se svou menší účinností se hodí převážně pro větší střešní plochy.

Fotovoltaické panely jsou vhodné pro použití v rodinných a bytových domech a také na střechách komerčních a průmyslových budov.


Fotovoltaické moduly Vitovolt 200

Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 s polykrystalickými křemíkovými články jsou k dispozici až do výkonu 265 Wp.

Fotovoltaické moduly se skládají ze sklolaminátu, u kterého jsou jednotlivé solární články vloženy do dvou plastových fólií. Pro zadní stranu se používá krycí fólie, která je odolná proti povětrnostním vlivům. Tabule a fólie se potom vzájemně laminují, aby spolehlivě chránily články proti povětrnostním vlivům.

Modul s konektory se díky své nízké hmotnosti velmi snadno instaluje na střechu.

Elektřina ze slunce. Již 8,5 m² plochy solárních článků postačuje k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana České republiky.

U střešních fotovoltaických systémů v současné době existují dvě možnosti využití vyrobené solární energie: Elektřina vlastní výroby může být buď částečně nebo kompletně využita pro vlastní spotřebu případně dodávána do veřejné sítě.

Ten, kdo produkuje svůj vlastní proud, obdrží od svého provozovatele sítě až 20 let garantovanou bonifikaci. Regulace se řídí zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů, podle něhož musí veřejný dodavatel energie nespotřebovanou elektřinu ze soukromé výroby odebírat a integrovat do své sítě.

V minulých letech byly dodávky solární energie do veřejné sítě obvykle finančně atraktivnější. Snižující se výkupní ceny na jedné straně a zvyšující se náklady na nákup elektřiny na straně druhé způsobily, že se možnost vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie stává stále zajímavější. Náklady na 1 kWh elektřiny jsou obvykle znatelně vyšší než výkupní ceny za 1 kWh vlastní vyrobené energie ze solárních systémů.

Díky těmto aspektům přibývá zájem mnoha investorů o tento druh výroby proudu:

●  Viditelně přispíváte k ochraně životního prostředí. Fotovoltaické zařízení redukuje zatížení škodlivými látkami a šetří fosilní zdroje.
●  Solární energii lze již dnes vyrábět mnohem levněji, než jsou náklady, za které nakupujeme elektrickou energii pro domácnost.
● Zvýšíte atraktivitu vaší nemovitosti, čímž stoupne i její hodnota. Fotovoltaická zařízení Viessmann jsou určena pro provoz na několik desetiletí. Díky svému jednoduchému principu fungování pracují absolutně spolehlivě. .

Druck

Efektivní příkon ze solární energie

Protože vlastně vyrobená solární energie je nákladově levnější než odběr elektřiny ze sítě, nabízí vlastní spotřeba finanční výhody. Tento vysoký příkon zajišťuje optimální koncept zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty.

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický elektroměr
[4] Spotřebitel
[5] Měřidlo pro tepelné čerpadlo
[6] Tepelné čerpadlo s Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Elektroměr odběru a napájení
[8] Veřejná elektrická síť

Produktový řez

Přehled

výkon
až 280 Wp
Stupeň účinnosti modulu
až 17,1 %
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, podnikání, obce | novostavba a modernizace
Další charakteristiky
Vysoká mechanická odolnost pro vysoké zatížení sněhem, větrem díky korozivzdornému hliníkovému rámu.
Vitovolt-200-Schnitt.png

Křemíkový solární článek

Přehled

výkon
až 280 Wp
Stupeň účinnosti modulu
až 17,1 %
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, podnikání, obce | novostavba a modernizace
Další charakteristiky
Vysoká mechanická odolnost pro vysoké zatížení sněhem, větrem díky korozivzdornému hliníkovému rámu.
Silizium-Solarzelle.png

Fotovoltaická nabíjecí stanice v sídle společnosti Allendorf (Eder)

Fotovoltaická nabíjecí stanice v sídle společnosti Allendorf (Eder)

Viessmann zákazníci, dodavatelé a hosté mají možnost si nyní před Infocentrem výrobních závodů v Allendorfu dobít své elektromibily pro svou další cestu, je jim k dispozici 6 dobíjecích stanic. Proud je 100% vyroben z fotovoltaických panelů Viessmann na střeše stanice.  

Je zde nabíjeno i oranžově lakované BMW i3, které dolňuje vozový park firmy a je využíváno pro cesty v rámci závodu.