Vitobloc 200, typ BM-366/437 – naše nejsilnější kogenerační jednotka na bioplyn


Profitujte z těchto výhod

  • Provoz na bioplyn; není zapotřebí žádná úprava na biometan
  • Jednotky jsou kompletně připraveny k zapojení a přezkoušeny ze závodu
  • Součástí sériové výbavy je vybavení pro záložní provoz
  • Osvědčené systémy dálkové kontroly a automatizace


Silný výkon pro blokové vytápění

Modul kogenerační jednotky Vitobloc 200 BM-366/437 má výkon 366 kWel a 437 kWth a je nejsilnějším agregátem pro provoz na bioplyn v našem programu.

Může se přímo projit se zařízením na výrobu bioplynu. Není zapotřebí úprava bioplynu na biometan.

Teplo vznikající při provozu může být rozvedeno přes tepelnou síť ke spotřebitelům. Současně vyrobená elektrická energie se spotřebuje v zařízení pro výrobu bioplynu nebo se odvede do veřejné sítě.


Kompletně připravený k zapojení ze závodu

Vitobloc 200 splňuje náročné technické podmínky pro připojení (TAB) provozovatele sítě.

Součástí sériové výbavy jsou baterie startéru a synchronního generátoru, tím je kogenerační jednotka vybavena pro záložní provoz.

Jednotky jsou kompletně připraveny k zapojení a přezkoušeny ze závodu, tím se minimalizují náklady na instalaci a hodnoty výkonů jsou přezkoušeny.