Vitobloc 200, typ EM-199/263


Využijte těchto výhod

  • Osvědčená technika s více než 2500 Vitobloc 200 moduly v akci
  • Plně připraveno k zapojení a výrobně testováno
  • Hladký chod motorů s oxidačním katalyzátorem
  • Osvědčená vzdálená správa a automatizační systémy
  • Atraktivní programy pro financování


1000-krát instalované

Kogenerační moduly Vitobloc 200 EM-199/263 mají výkon 199 kWel a 263 kWth.

Kogenerace jsou ideální pokud je potřebná průběžná dodávka tepla a co nejdelší provozní doba za účelem výroby elektřiny.

Svým výkonem se Vitobloc 200 hodí pro novostavby a modernizaci průmyslových, obchodních a komunních staveb.


Spolehlivé a hospodárné

Vitobloc 200 splňuje přísné podmínky operátorů sítí pro připojení. Standardní funkce zahrnují startovací baterie a synchronní generátor, kterým kogenerace může převzít funkci nouzového zdroje.

Delší intervaly údržby díky integrovanému přívodu oleje snižují provozní náklady a prostoje. Připravené k okamžitému zapojení – Důkladně testované jednotky poskytují minimální námahu při instalaci.
 *pokyn k dotazu na financování

Informace a údaje zveřejněné přes online dotaz jsou sestaveny velmi pečlivě. Za jejich bezchybnost a úplnost však nemůže být převzata žádná záruka. Rozhodující jsou výhradně právě platné zákony, nařízení a směrnice - právně závazné informace obdržíte u příslušných jmenovaných institucí.
Právní nárok na podporu nevzniká. Výjimky mohou vyplývat ze zákonných opatření jako např. výkupní cena dle zákona o obnovitelných zdrojích energií a zákona o kogeneračních jednotkách.
Povolení budou kromě toho udělována výhradně v rámci rozpočtu domácnosti předaného k dispozici příslušnému schvalovacímu místu.

Produktový řez

Vitobloc-200_EM-199-238-Schnitt.png