heizen-holz-scheitholz.jpg

Kusové dřevo

Kusové dřevo je ideální pro všechny, kdo si mohou palivo opatřit sami. Např. z místního lesního hospodářství. Dřevo musí být náležitě suché, dobře uskladněno a vykazovat co nejmenší možnou zbytkovou vlhkost. Pro zajištění plynulého zásobování teplou vodou bude potřebný akumulační zásobník topné vody.