Frischwasser-Module.jpg

Možnost kombinace s příslušenstvím Solar-Divicon

Moduly čerstvé vody Vitotrans 353 jsou velmi vhodné pro použití ve spojení s tepelným solárním systémem. Velmi dobré ochlazení topné vody deskovým tepelným výměníkem Vitotrans 353 vede ke zvýšení efektivity solárního okruhu, poněvadž na základě chladného zpětného oběhu může poklesnout střední teplota solárního okruhu.

Moduly čerstvé vody

Moduly čerstvé vody slouží k pohodlnému a hygienickému ohřevu pitné vody na principu průtokového ohřívače. Na rozdíl od běžného zásobníku teplé vody v něm nebude voda pro potravinářské účely použita k ukládání energie, ale v případě potřeby nejdříve ohřáta pomocí výkonného deskového tepelného výměníku. Energie k ohřevu teplé vody přichází z akumulačního zásobníku topné vody, který může být vytápěn nejrůznějšími systémy – jak solárními systémy, tak i kotli na tuhá paliva, běžnými olejovými nebo plynovými kotli, tepelnými čerpadly nebo jinými systémy.