Koupit zařízení pro centrální větrání bytů

Kromě vysoké kvality vzduchu v místnosti a ochrany stavební hmoty Vaší nemovitosti hovoří ve prospěch používání systému řízeného větrání bytu mnoho dalších faktorů. Které to jsou, naleznete v sekci Výhody centrálního větrání bytů. Pokud si majitelé domů chtějí koupit centrální systém větrání bytů, měli by se předem na vše informovat a vyjasnit předpoklady pro jeho pořízení.
 

Jakou potřebu větrání má moje nemovitost?

První otázkou při pořízení systému pro centrální větrání bytů by měla být vlastní potřeba. Diagnostika budovy je základem pro pozdější investici. Pro lepší orientaci je třeba rozlišovat různé typy staveb a rozdělit je na staré budovy, modernizaci a novostavbu. Pro přesnější výpočet potřeby je třeba vzít v úvahu také počet místností v domě a počet obyvatel, jakož i způsob využití stavby.

Nerenovované staré budovy mají menší potřebu větrání

V nerenovovaných starých budovách se čerstvý vzduch do domu dostává pasivně průduchy v plášti budovy, skrz okenní štěrbiny nebo skrz netěsnosti dveří. Použití větracích systémů v takových budovách má nicméně smysl, protože nebezpečí vzniku plísní je zde stále velmi vysoké. O zařízení pro centrální větrání bytů však lze uvažovat u nesanovaných starých budov pouze v ojedinělých případech. Bude to vyžadovat velké úsilí při plánování a jeho instalace by byla smysluplná ve fázi výstavby nebo rekonstrukce.

Staré budovy po sanaci jsou téměř vzduchotěsné

V závislosti na provedených sanačních opatřeních mají staré budovy po rekonstrukci podobné energetické hodnoty jako novostavby. V návaznosti na tuto skutečnost je zde nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Pokud lze význam odvětrávání předem stanovit, mohou si majitelé pro svou nemovitost pořídit centrální systém větrání. Kanálový systém nebo celý centrální přístroj mohou být ukryty do stropních podhledů nebo do nově položené podlahy. Jak to vypadá v detailu je vysvětleno v sekci Princip fungování zařízení pro centrální větrání bytů.

Novostavby musí mít vypracovanou koncepci větrání

U novostaveb obytných domů je nutno splnit zásady větrání obytných prostor podle evropské normy DIN 1946-6. Větrací systém slouží ze zdravotního hlediska k zajištění dostačující výměny vzduchu na osobu a zároveň k ochraně budovy. Většina stavebníků se během fáze výstavby domu rozhodne pro technologii centrálního větrání. To je užitečné rozhodnutí, ale nikoliv nezbytně nutné. Při optimálním plánování a realizaci by mohl odvětrání a přísun čerstvého vzduchu účinně zajistit také decentrální systém větrání obytných prostor.
 

Náklady na pořízení a dotace

Pokud si chtějí majitelé domů pořídit zařízení pro centrální větrání bytů, mohou počítat s investičními náklady v akceptovatelné výši. Je možno využít dotace na podporu systémů nuceného větrání. Majitelé domů mohou využít dotace u Úvěrové banky pro stavební obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) v dotačním programu 430b pod názvem Energeticky efektivní sanace. Vedle programů dotace na rekonstrukci stávajících budov poskytované u KfW lze využít rovněž regionálních programů pro financování. S aktuálním přehledem subvencí je možno se seznámit prostřednictvím Viessmann databáze dotačních prostředků.

Poraďte se s odborníkem ohledně koupi zařízení pro centrální větrání bytů

Základními předpoklady před pořízením zařízení pro centrální větrání bytů je detailní plánování a poradenství s odborníkem. Chcete-li nalézt odborného poradce ve Vaší blízkosti, klikněte jednoduše na Vyžádat si odborné poradenství nyní a postupujte podle pokynů. Vhodného odborného poradce pro Vás najdeme ve velmi krátké době!