Vitovent 300-F – větrání s tepelným čerpadlem


Profitujte z těchto výhod:

  • Moderní domácí technika ve sladěné kombinaci s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch/voda nebo solanka/voda
  • Flexibilní domácí vzduchotechnika pro nízkoenergetické a pasívní domy
  • Až 98 % rekuperace tepla ze spotřebovaného vzduchu
  • Účinný pylový filtr F7 – výhodné pro alergiky
  • Pohodlná regulace pomocí připojeného tepelného čerpadla
Vitocal_222-S_242-S_Vitovent_300-F.jpg

Ideální kombinace: Účinné tepelné čerpadlo a efektivní větrání obytných prostor

Větrací modul bytových prostor Vitovent 300-F je ideálním doplňkem pro tepelná čerpadla Viessmann. Topné výkony kombinovatelných přístrojů se pohybují mezi 3,0 až 10,6 kW a přístroje nevyžadují velký prostor. Kombinace přístrojů se doporučuje především pro temperování vzduchu.

Větrací modul je přímo spojen s tepelným čerpadlem. Dva průchody ve stěnách pro vedení vzduchu jsou dostačující. Všechna nastavení se provádí volitelně přes regulaci Vitotronic 200 tepelného čerpadla, společné dálkové ovládání nebo Vitotrol App prostřednictvím smartphonu. Přitom bude provoz tepelného čerpadla a větrání automaticky vzájemně sladěn. Volitelně je možný ohřev vzduchu.

Přes tepelný výměník bude přivedeno zpět až 98 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu z přístroje Vitovent 300-F a tak bude ohříván dovnitř proudící venkovní vzduch bez požadavků na dodávky další energie.

Tepelná čerpadla produktové informace

Sluneční energie snižuje energetické náklady

Při nasazení tepelných čerpadel Vitocal 343-G/242-G nebo Vitocal 242-S je možná přímá přípojka solárních kolektorů pro přípravu teplé vody. Díky integrované solární funkci pro solární ohřev pitné vody mohou být uspořeny náklady na energii.

> Více informací o solárních kolektorech

V konečném důsledku přispívá využití vlastně vyrobené elektřiny prostřednictvím doplňkového fotovoltaického zařízení k dalším úsporám energie.

> Více informací o fotovoltaickem zařízení

Produktový řez

Přehled

Objemový tok vzduchu
až 280 m3/h
Třída energetické účinnosti dle směrnice č. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Časové řízení: podle typu A nebo B • Centrální řízení: A • Řízení podle místního požadavku: v závislosti na typu A+ nebo A
Vhodný pro obytné plochy
až 210 m2
Stupeň zpětného získání tepla
až 98 %
Oblast použití
Rodinné domy nebo byty | novostavby
Způsob montáže
Postavení na zem
Další charakteristiky
Ovládání pomocí regulace tepelného čerpadla Vitotronic 200, typ WO1C, dálkovým ovládáním (příslušenství tepelného čerpadla) nebo aplikaci Vitotrol. Automatický bypass pro přirozené chlazení. Systémová kombinace s tepelným čerpadlem.
Vitovent-300-F-Schnitt.png

Větrací bytový přístroj plus tepelné čerpadlo – jako ideální systémová kombinace pro novostavbu

Větrací modul bytových prostor Vitovent 300-F spojuje v kombinaci se vzduchovým nebo solankovým tepelným čerpadlem* výhody integrálního přístroje s variabilitou tepelných čerpadel Viessmann. Topné výkony kombinovatelných tepelných čerpadel se pohybují mezi 3,0 až 10,6 kW. Systém může být použit pro obytné plochy do cca 210 m².

* Vitovent 300-F může být kombinován se tepelnými čerpadly Vitocal 222-S/242-S, 200-A, 222-G/242-G, 333/343-G, 300-A (301.B11 a B14), 200-G, 300-G (301.B06 a B17), 350-G (351.A07) a Vitocaldens 222-F.

 

Vitovent-300-F-Schema.png