Výhody centrálního větrání bytů

Podrobné informace o výhodách kontrolovaného větrání bytových prostor v obecném měřítku naleznete v sekci Výhody větracích systémů pro obytné prostory. Následující sekce sumarizuje charakteristické výhody centrálního větrání bytů ,a to:
 

Tichý provoz

Jednou z výhod centrálního větrání bytů je tichý provoz. Z akustického pohledu má hluk z centrálních větracích zařízení nízkou hladinu, protože jsou jednotlivé komponenty systému vzájemně sladěny. Při vhodném dimenzování a seřízení nevznikne žádný hluk. V obytných místnostech je možno do jednotlivých vzduchových rozvodů dle potřeby instalovat tlumiče hluku.
 

Vysoký výkon

Centrální větrací systémy pro obytné prostory jsou dimenzovány na automatické větrání v celém domě či bytě. To znamená, že větrací jednotka zaopatří kompletní dům a uživatel se už o větrání nemusí starat. Požadované objemy vzduchu potřebného pro větrání v jednotlivých místnostech se vypočítají předem a provede se regulace na ventilech. Celkový objem nuceně větraného vzduchu, který má větrací jednotka zajistit, se nastavuje na samotném přístroji. Pomocí řídící jednotky má uživatel také možnost regulovat jednotlivé stupně větrání podle potřeby.
 

Dobré možnosti filtrace jako jedna z výhod centrálních větracích systémů

Jednotky pro centrální větrání bytů jsou opatřeny na každé straně vždy jedním filtrem - jeden filtr na straně přiváděného venkovního vzduchu a druhý na straně odváděného vzduchu. Vnější vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot z venkovního vzduchu. U alergiků lze použít také pylové filtry. Vzduchový filtr na straně odpadního vzduchu chrání jednotku před znečištěním zevnitř a rovněž zajišťuje trvale optimální rekuperaci tepla.
 

Pasivní chlazení automatickým letním bypassem

Jednou z mnoha výhod centrálního větrání bytů je schopnost regulovat teplotu v místnosti. Všechny centrální větrací jednotky Viessmann jsou vybaveny automatickým letním bypassem pro pasivní chlazení. Tento nahrazuje v teplých letních nocích výměník tepla tím, že se do místnosti dostává čerstvý noční vzduch, který může být do určité míry temperován.
 

Konstantní objemový průtok vzduchu

Všechny větrací jednotky Viessmann jsou vybaveny ventilátory s konstantním objemovým průtokem vzduchu a jsou tak snadno nastavitelné. Při uvedení zařízení do provozu je uživatelem požadovaný objemový průtok nastaven přímo na řídicí jednotce. Pomocí konstantního objemového průtoku je schopna větrací jednotka kompenzovat případné znečištění filtru a vždy zajistit požadovaný průtok vzduchu v jednotlivých místnostech. Co byste měli vědět při hledání vhodného systému větrání je uvedeno v sekci Nalézt vhodný větrací systém pro obytné prostory.