Koupit zařízení pro decentrální větrání bytů

Při renovaci starších domů nesmí chybět koncepce systému větrání. Po rekonstrukci dosahují hodnoty energetické náročnosti domu často podobných hodnot jako nové budovy. Decentrální větrací jednotky se v praxi osvědčily jako nejvhodnější řešení pro modernizaci stávajících budov. Při nákupu decentrálního systému větrání obytných prostor je ale třeba ještě zvážit některé další body.
 

Nejprve určete rozsah sanačních prací, poté si pořiďte decentrální systém větrání bytů.

Při hledání vhodného systému větrání hraje klíčovou roli rozsah sanačních prací. Rekonstrukce jádra totiž přináší velmi odlišné výsledky než jen částečná sanace. V závislosti na koncepci stavby lze uvažovat také o centrálním větracím systému. Stejně tak možné je použití decentrálního větracího systému v novostavbě. Který větrací systém bude nakonec vyhovovat, závisí na mnoha faktorech, jako jsou koncepce stavby, velikost obytné plochy, způsob užívání stavby a počet obyvatel domu. První vodítko pro orientaci v problematice Vám poskytne sekce Nalézt vhodný větrací systém pro obytné prostory.
 

Koncepční předpoklady

Decentrální systém větrání bytů je určen především pro použití v obytných prostorách. Pro provoz vyžaduje každá jednotlivá větrací jednotka vlastní elektrickou přípojku. V závislosti na větrací jednotce se jedná o připojení 230 V, jako je tomu u zařízení Vitovent 200-D nebo datový kabel jako je tomu u jednotky Vitovent 100-D. Jednotky jsou instalovány na vnější stěně. Pokud si chtějí majitelé domů koupit decentrální systém větrání bytů, měli by také zvážit druh stavby. Pro použití v novostavbě jsou k dispozici speciální cihly, do kterých se větrací jednotky osazují. Samotná instalace jednotek se provádí pomocí jádrového vrtání otvoru.
 

Umístění větracího zařízení

Vzhledem k tomu, že se spotřebovaný vzduch shromažďuje v horní části místnosti, měly by být větrací jednotky umístěny v tomto prostoru. Zařízení pracuje sice tiše, ale v místnostech určených pro spaní mohou velmi citliví lidé pociťovat rušivý faktor prostředí. Aby se tomu zabránilo, mělo by být umístění a uspořádání jednotek předem dobře naplánováno.
 

Náklady na pořízení a dotace

Decentrální větrací systém přispívá k vyšší kvalitě vzduchu v místnostech a lepší ochraně budov. Náklady na pořízení jsou přiměřené. Ve většině případů jsou decentrální větrací jednotky levnější než centrální větrací systém. Přesné náklady však mohou být stanoveny pouze v závislosti na typu budovy.

Dotační prostředky nejsou k dispozici pouze pro centrální systémy větrání. Pokud si chtějí majitelé domů pořídit zařízení pro decentrální větrání bytů, mohou rovněž využít dotace u Úvěrové banky pro stavební obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) nebo využít regionálních programů pro financování. S aktuálním přehledem subvencí je možno se seznámit prostřednictvím Viessmann databáze dotačních prostředků.


Poraďte se s odborníkem

Před pořízením větracího systému pro obytné prostory by měli majitelé domů požádat o radu odborníka. Tento může předem určit během fáze projektování nebo při návštěvě přímo na místě, která technologie větrání je pro Váš projekt ta nejvhodnější. Chcete-li nalézt odborného poradce ve Vaší blízkosti, klikněte na Vyžádat si odborné poradenství nyní a postupujte podle pokynů. Vhodného odborného poradce pro Vás najdeme ve velmi krátké době!