Výhody decentrálního větrání bytů

Sumarizace výhod decentrálního větrání bytů je uvedena pro srovnání s centrálním systémem větrání bytů. Informace o obecných výhodách pořízení větracích systémů pro obytné prostory naleznete v sekci Výhody větracích systémů pro obytné prostory.
 

Instalace bez většího úsilí

Rozhodující výhodou zařízení pro decentrální větrání bytů je jejich snadná montáž. Na rozdíl od centrálních systémů větrání bytů, které obecně vyžadují velké množství projektových prací, je možné jednotku pro decentrální větrání bytů nainstalovat i dodatečně. Systém rozvodů vzduchu není nutný. Jednotky jsou instalovány přímo do vnější stěny pomocí jádrového vrtání otvoru. Z tohoto důvodu se často používají při renovaci stávajících nebo starých budov.
 

Cenově výhodné pořízení jako výhoda zařízení pro decentrální větrání bytů

Pokud zvažujete všechny náklady, je systém decentrálního větrání bytů často levnější než centralizované větrání s rozvody vzduchu. Jednou z výhod decentrálního větrání bytů je relativně snadné čištění a nekomplikovaná výměna filtrů. Tuto práci mohou provádět i samotní uživatelé. Aby zařízení pracovalo efektivně, musí být vhodně koncipováno do objektu. V sekci najít vhodný větrací systém pro obytné prostory naleznete k tomuto tématu cenné rady.
 

Široká škála použití

Malé úsilí vynaložené na projektování a relativně jednoduchá montáž umožňují majitelům domů zcela jiné možnosti utváření interiéru. Zařízení může být instalováno speciálně v jednotlivých místnostech, ve kterých se například vyskytl problém s vlhkostí. Pomocí zařízení pro decentrální větrání bytů lze dokonce větrat i kompletní bytové jednotky. Široká škála možného použití a relativně jednoduchá montáž jsou tedy dvě rozhodující výhody decentrálního větrání bytů.
 

Zpětné získávání tepla

Systémy decentrálního větrání bytů jsou dále vybaveny rekuperačními výměníky pro zpětné získávání tepla a jsou schopny odebírat teplo z odpadního vzduchu. To je zvláště užitečné v chladnějších měsících, protože odpadní vzduch obsahuje velké množství tepla. Pokud je toto teplo přeneseno do přiváděného čerstvého venkovního vzduchu, majitelé domů ušetří na jedné straně náklady na vytápění a na druhé straně odlehčí životnímu prostředí. Všechna zařízení pro decentrální větrání bytů značky Viessmann jsou technicky vybavena systémem větrání s rekuperací.