Najít vhodné větrání pro obytné prostory

I když řízené větrání obytných prostor vlastně pracuje nezávisle na uživateli, principiálně předpokládá subjektivní rozhodnutí. Na otázku, jaké větrání pro obytné prostory je to správné, nelze proto odpovědět zcela objektivně. Pro nalezení co nejvhodnějšího větrání pro obytné prostory se vyplatí zohlednit určité aspekty a vyjasnit otevřené otázky – a to ještě před jeho koupí.
 

Typ budovy: Rodinný dům nebo bytový dům

První aspekt, který je při hledání vhodného systému větrání nutné zohlednit, je typ budovy. Vedle roku výstavby (stávající budova nebo novostavba) hraje rozhodující roli také způsob stavby. Podle výsledků prvního sčítání domů a bytů německého Spolkového statistického úřadu tvoří více než polovinu všech obytných budov v Německu rodinné domy. V závislosti na velikosti mají takové domy zcela jinou potřebu větrání než byty v bytových domech.

Téměř pro každou potřebu větrání lze najít vhodné větrání pro obytné prostory. Jeho škála sahá od decentrálních větracích přístrojů pro jednotlivé místnosti, jako je Vitovent 100-D nebo Vitovent 200-D s maximálními výkony čerpání vzduchu 46m³/h resp. 55 m³/h, až po velké centrální větrací přístroje jako je Vitovent 300-C nebo Vitovent 300-W. Vitovent 300-W má maximální výkon čerpání vzduchu 300 m³/h resp. 400 m³/h. S tím je možné zajistit větrání budovy s obytnou plochou až 370 m².
 

Stavební záměr: Novostavba nebo modernizace

Vedle druhu stavby je dalším velmi důležitým aspektem, který je nutné zohlednit stavební záměr. Podle toho, jestli majitelé domu chtějí modernizovat svůj stávající objekt nebo vybavit nově stavěný dům větracím systémem, přicházejí v úvahu různé systémy domácí vzduchotechniky. Při posouzení obou aspektů vyplynou čtyři konkrétní situace:

Novostavba rodinného domu

V nově stavěném rodinném domě se často používá centrální větrací zařízení. Směrodatným důvodem pro toto řešení je jednoduché začlenění systému rozvodů vzduchu. Instalace se provádí během fáze hrubé stavby, kdy je zdivo ještě nezakryté.

Pokud investoři chtějí v této fázi najít vhodné větrání pro obytné prostory, mají velký výběr možných řešení. Vedle jednotlivých větracích přístrojů jako jsou oba přístroje Vitovent 200-C a 300-C existují také kombinované systémy, které se vyznačují obzvlášť vysokou efektivností. Tak je možné například větrací přístroj 300-W kombinovat jak s tepelným čerpadlem, tak i s plynovým kotlem. Regulace je rychlá a pohodlná přes ovládací plochu generátoru tepla.

Modernizace rodinného domu

Při modernizaci rodinného domu mají majitelé domu podobně velký výběr možností. Zpravidla ale sáhnou po decentrálním větrání pro obytné prostory, protože to lze instalovat do vnější stěny i dodatečně. Systém rozvodů vzduchu není nutný, díky čemuž zůstává náročnost instalace malá. Podle rozsahu rekonstrukce však přichází v úvahu i centrální větrání obytných prostor. Při kompletní rekonstrukci se případně rozvody vzduchu dají uložit do konstrukce podlahy nebo do sníženého zavěšeného stropu.

Novostavba bytového domu

Speciální situaci představuje novostavba bytového domu. Protože v praxi se rozhodne zhruba jedna polovina všech investorů pro centrální a druhá polovina pro decentrální větrání obytných prostor. V obou případech je nutné dbát na potřebná protipožární opatření a případně tato provést.

Modernizace bytového domu

Také při modernizaci bytového domu stojí investoři před otázkou, jak najít vhodné větrání pro obytné prostory. Podobně jako při modernizaci rodinného domu je přitom možné instalovat jak centrální tak i decentrální větrací systémy. Velmi důležité je i zde dodržení protipožárních opatření.

Ve všech čtyřech případech je nutné si položit dvě zásadní otázky. Za prvé: Je možné položit rozvody vzduchu? Za druhé: Kam je možné instalovat větrací přístroj?
 

Najít vhodnou větrací technologii

Po zodpovězení prvních otázek následuje hledání vhodné větrací technologie. Jednoduchá větrací zařízení se sice postarají o minimální výměnu vzduchu, odvádějí však odpadní teplo bez využití ven. Všechna větrací zařízení značky Viessmann jsou zařízení pro přívod i odvod vzduchu s rekuperací tepla a optimálně tak využívají energii.

Zařízení s rekuperací tepla

Zařízení mají integrovaný tepelný výměník, který dle typu konstrukce může získávat zpět nejen teplo, ale také vzdušnou vlhkost. Rekuperace přispívá k efektivnímu a nákladově výhodnému využívání a navíc šetří životní prostředí, protože se neplýtvá energií. Jak detailně funguje rekuperace tepla, je uvedeno v sekci Funkce větrání obytných prostor.  

Kombinace tepelného čerpadla a větracího přístroje jako odpověď na otázku jak najít vhodné větrání pro obytné prostory

Větrací přístroje v kombinaci s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch/voda nebo země/voda

Jak již bylo zmíněno, vedle jednotlivých větracích přístrojů existují i kombinované systémy. V mnoha budovách se topí pomocí tepelného čerpadla. To odebírá z okolí tepelnou energii a procesem stlačení ji přeměňuje na využitelné teplo. Speciálně vyvinuté větrací přístroje, jako je Vitovent 300-F, dosahují v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch/voda nebo země/voda velmi vysoké účinnosti. Mohou získat zpět až 98 procent tepla obsaženého v odpadním vzduchu a přenést ho na venkovní vzduch proudící dovnitř.

Oba systémy lze volitelně ovládat jediným dálkovým ovládáním. Provoz tepelného čerpadla a větrání jsou vzájemně sladěny a zaručují tak bezpečný a efektivní provoz. V pasivním domě je možné kombinaci použít také k temperování vzduchu.

Odborné poradenství pomůže při hledání vhodného větrání pro obytné prostory

Vedle zde uvedených faktorů hrají v otázce, jaké je správné větrací zařízení pro vlastní dům nebo byt, důležitou roli určitě i jiné body, jako například financování. Dobrým vodítkem je zpravidla porada s odborníkem.

Pro nalezení odborného poradce ve vašem okolí klikněte jednoduše na odkaz Vyžádat si odborné poradenství a postupujte podle pokynů. V co nejkratší době pro vás najdeme vhodného odborného poradce!