Porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory

Zařízení pro centrální a decentrální větrání obytných prostor se liší v mnoha bodech. K nim mimo jiné patří technická konstrukce a situace jejich zabudování.
 

Konstrukce a hladina hluku

Centrální zařízení pro větrání obytných prostor se skládá z větracího přístroje s ventilátory a výměníkem tepla a příslušného systému pro rozvod vzduchu. Větrací přístroj nasává čerstvý venkovní vzduch a přes integrovaný tepelný výměník a přes rozvody přiváděného vzduchu ho vede do místností, kam je třeba vzduch přivádět (obývací pokoj, ložnice nebo dětský pokoj). Zároveň je teplý odpadní vzduch odváděn z místností, ze kterých je třeba vzduch odvádět (koupelna, kuchyně nebo WC) a přes rozvody pro odváděný vzduch je nasáván do větracího přístroje a rovněž veden přes výměník tepla. Přitom je teplo z odpadního vzduchu přeneseno na přiváděný vzduch a tím získáno zpět. Studený odpadní vzduch je pak přes rozvody odvětrávaného vzduchu odveden ven.

Decentrální větrací přístroje zpravidla nemají systém rozvodů vzduchu. To je v porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory významný rozdíl. Přístroje se zabudují přímo do vnější stěny. Je nutné rozlišovat dva typy přístrojů:

Přístroje se zabudovaným křížovým protiproudým výměníkem tepla se označují jako permanentní větráky. Mají dva ventilátory, které nepřetržitě pracují. Jeden ventilátor dopravuje vždy čerstvý venkovní vzduch do místnosti, druhý odvádí odpadní vzduch z místnosti. V křížovém protiproudém výměníku tepla dochází k přenosu tepla z odpadního vzduchu na venkovní vzduch.

Vedle toho existují přístroje, které mají pouze jeden ventilátor a jeden akumulátor tepla. U těchto modelů spolu vždy korespondují dva přístroje. Jeden přístroj nasává teplý vzduch z místnosti přes akumulační jádro a vyfukuje ho ven. Druhý přístroj nasává čerstvý venkovní vzduch a vede ho přes předem zahřáté akumulační jádro do místnosti. Po přibližně 70 sekundách se proces otočí. Pokud jsou přístroje nainstalované v různých místnostech, musí být mezi místnostmi zajištěno proudění vzduchu. Na čem při použití takového zařízení záleží, je vysvětleno v části Koupit decentrální větrání pro obytné prostory.
 

Hlasitost v porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory

Z konstrukce vyplývá další velmi důležitý rozdíl obou typů: hladina hluku. Umístěním částí zařízení mimo obytné prostory a instalací tlumičů hluku je hladina hluku v případě centrálního větracího zařízení zpravidla menší než v případě decentrálního zařízení. Jak vysoká je hladina hluku, závisí silně také na dimenzování, nastavení regulace a umístění vývodů. Čím se je ještě vyznačuje centrální větrání obytných prostor, je vysvětleno v části Výhody centrálního větrání obytných prostor.

Všechny větrací přístroje společnosti Viessmann jsou vyrobeny tak, aby pracovaly velmi tiše. V případě potřeby je možné provést dodatečná protihluková opatření.
 

Výkon

V porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory dokáží centrální zařízení čerpat větší objemový proud vzduchu, protože zde celkový objemový proud vzduchu užitné jednotky pokrývá jediný přístroj. Jsou k tomu nutné pouze dva prostupy vnější stěnou pro vzduch zvenčí a pro odváděný vzduch.

Decentrální větrací přístroje větrají pouze jednotlivé místnosti, proto je objemový proud vzduchu menší. V užitné jednotce ale musí být nainstalováno několik decentrálních přístrojů. Pro každý decentrální přístroj je nutný prostup vnější stěnou.

Částečně je možné i dodatečné zabudování

V závislosti na stavebním stavu je možné centrální zařízení pro větrání obytných prostor instalovat i dodatečně. K tomu je většinou nutné snížení stropu. Ploché větrací přístroje k zavěšení na strop nebo na stěnu jako Vitovent 200-C oder Vitovent 300-C jsou proto konstruovány tak, aby měly nízkou stavební výšku.  

Uklizený obývací pokoj jako místo pro porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory

Obývací pokoj s decentrálním zařízením pro větrání obytných prostor Vitovent 100-D

Oblast použití v porovnání centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory

Kvůli téměř neviditelnému uložení a s tím spojeným velmi náročným projektováním se centrální zařízení pro větrání obytných prostor většinou používá v energeticky efektivních novostavbách. Jako místo pro instalaci se hodí technická místnost, sklep nebo dobře izolované podkroví. Decentrální zařízení lze naproti tomu doplnit i dodatečně a opravdu jednoduše. Podle typu zařízení je nutné pouze jádrové provrtání otvoru vnější stěnou. Díky této vlastnosti je decentrální zařízení pro větrání obytných prostor velmi atraktivní pro rekonstrukce starších budov.
 

Náklady

Paušální porovnání nákladů centrálního a decentrálního větrání pro obytné prostory není možné. Zde je nutné pečlivé posouzení všech nákladů. Decentrální systémy jsou nákladově výhodné v jejich dodatečném doplnění, protože není nutný rozvodný systém, který by se musel dodatečně instalovat. V novostavbě je centrální systém z hlediska nákladů často výhodnější volbou, protože systém rozvodů vzduchu se instaluje přímo ve fázi hrubé stavby.

Nakonec při volbě správného systému větrání kromě faktoru nákladů záleží i na jiných bodech. Prodrobné informace k tomu jsou uvedeny v části Najít vhodné větrání.
 

Údržba

Pro hygienický provoz větracího zařízení je nezbytná jeho údržba. Všechna větrací zařízení mají filtry, které zadržují nečistoty. Tyto filtry je nutné pravidelně čistit resp. měnit. V případě centrálního zařízení se to týká filtrů ve větracím přístroji a ve ventilech pro odpadní vzduch. V případě decentrálních zařízení se filtry nachází v každém jednotlivém větracím přístroji. Všechny větrací přístroje značky Viessmann jsou konstruovány tak, aby údržba filtrů mohla být prováděna bez nářadí. Údržbu filtrů může provádět provozovatel zařízení sám.