Rady a tipy k větracím systémům pro obytné prostory


Proč je nutné větrání bytových prostor? Je třeba se obávat hluku a usazenin prachu? Nejčastěji kladené otázky a odpovědi k tomuto tématu jsme sestavili do průvodce větrání bytových prostor.

 

Proč je nutné větrání bytových prostor?

Především slouží systémy větrání bytu k nutné výměně vzduchu v obytných prostorách. K tomu existuje několik důvodů: Na jedné straně by měla být zachována stálá kvalita vzduchu v místnosti a na druhé straně zajištěno útulné klima. Kvalita ovzduší je také měřítkem kvality života.

Kromě zdravotního aspektu mají systémy větrání bytu další důležitý význam. V každodenním životě se v budově vytváří vlhkost při vaření, sprchování nebo sušení prádla. Tato zvýšená vlhkost musí být odvedena, aby nedošlo ke škodám a tvorbě plísní.

 

V průvodci větráním bytových prostor lze najít rovněž grafické znázornění proudění odváděného a přiváděného vzduchu.

Decentralizované větrání bytových jednotek pomocí přístroje Vitovent 100-D

Možnosti instalace pro Vitovent 100-D

1) Přívod čerstvého čistého vzduchu, který je rekuperační jednotkou rozváděn v objektu jako předehřátý
2) Větrání v zónách (několik místnosti), změna směru proudění vzduchu podle pevného časového intervalu
3) Větrání v jednotlivých zónách
4) Odvod vlhkosti a ohřev dávky větracího vzduchu v tepelném výměníku

Je větrací systém v obytných prostorách zdrojem hluku?

V závislosti na tom, kde je větrací systém instalován a kde jsou umístěny vývody vzduchu, mohou být větrací systémy zdrojem hluku. Hluková zátěž může být však výrazně snížena správným projektováním a nastavením větracího zařízení. Výstupu zvukových vln účinně zabraňují také vestavěná regulace průtoku vzduchu a akusticky optimalizované komponenty. K dispozici jsou rovněž tlumiče hluku, které lze instalovat do jednotlivých rozvodů vzduchu. Centralizovaný větrací systém má obvykle tišší provoz než decentralizovaný systém. Neznamená to ale, že musí být automaticky lepší. Který větrací systém je pro daný objekt nejvhodnější je vysvětleno v této sekci . Větrací systémy pro obytné prostory také chrání proti pronikání hluku z vnějšího prostředí. Pro větrání již není potřeba otevírat okna.

 

Usazují se v systému kanálů pro rozvádění vzduchu nečistoty?

Vzhledem k tomu, že venkovní vzduch obsahuje prach, nečistoty a pyl, mají všechny větrací systémy Viessmann zabudované vzduchové filtry. V závislosti na místě instalace se používají filtry různých klasifikací. Obvykle se jedná o hrubý filtr nebo jemný filtr. Tyto nejdokonalejší filtry jsou nazývány také pylové filtry a účinná filtrace je právě proto vhodná hlavně pro alergiky.

Pro ochranu systému rozvádění vzduchu na straně odváděného vzduchu se ve ventilech v koupelně, kuchyni a WC používají tzv. filtry odpadního vzduchu. Tyto spolehlivě zabraňují vnikání nečistot do větracího zařízení a do systému rozvádění vzduchu. Větrací zařízení je vybaveno integrovaným diagnostickým systémem, který indikuje nutnost výměny filtru a hlásí poruchy. V případě potřeby je možno systém rozvádění vzduchu také vyčistit.

 

Musí být větrací systém v obytných prostorách provozován trvale?

V nízkoenergetickém domě neproudí čerstvý vzduch pasivně dovnitř. Větrací systémy jsou navrženy tak, aby trvale dodávaly do budovy pouze tolik vzduchu, kolik je potřeba. Proto by měl větrací systém běžet 24 hodin denně. V nepřítomnosti obyvatel může být větrací systém provozován na nejnižší stupeň.

Větrací systémy umožňují nejen stálý přívod čerstvého vzduchu a optimální ochranu budovy, ale také ve spojení se systémy rekuperace tepla pracují velmi efektivně a optimálně využívají teplo obsažené v odpadním vzduchu a využívají ho k ohřevu čerstvého vzduchu, který proudí dovnitř. To snižuje náklady na vytápění.