Větrání obytných prostor v novostavbách a ve starších budovách

Oproti předpokladu mnohých spotřebitelů není větrání obytných prostor relevantní pouze v novostavbách. Protože i stávající budovy jsou částečně postaveny tak, že nedochází vždy k dostatečné potřebné přirozené výměně vzduchu – např. díky zabudování nových oken a dveří. Nutnost se opravdu zvyšuje tehdy, když se provádí energetická sanace starších budov. Po takových opatřeních jsou často téměř tak vzduchotěsné jako novostavby. Pokud nedochází k dostatečné výměně vzduchu, může to vést k poškození zdraví i stavby.

Jak důležité je větrání obytných prostor v novostavbách a ve starších budovách, ukazuje i legislativa. Protože v německém Nařízení o úspoře energií EnEV je stanoven požadavek nutnosti zajištění minimální výměny vzduchu na ochranu zdraví a stavební substance. To je možné doložit konceptem větrání dle normy DIN 1946-6.

Starý a nový dům vedle sebe symbolizují větrání obytných prostor v novostavbě a ve starší budově

Technologie větrání a oblast jejich použití

Protože větrání okny v novostavbách a v rekonstruovaných starších stavbách již nestačí pro zaručení minimální výměny vzduchu, přicházejí tam v úvahu centrální nebo decentrální zařízení pro větrání obytných prostor.

Otázka, zda použít větrání obytných prostor v novostavbě nebo ve starší budově: Principiálně se každá technologie dá použít všude. Ze stavebních, ekologických a ekonomických důvodů však časem vznikly obvyklé kombinace:

Decentrální větrání obytných prostor ve starších budovách

Decentrální zařízení pro větrání obytných prostor se vyznačují kompaktní konstrukcí, díky čemuž je jejich použití rychlé a mnohostranné. Pro instalaci decentrálního větracího přístroje stačí jediný provrtaný prostup a elektrická přípojka. Pro každou větranou místnost je však nutný minimálně jeden decentrální větrací přístroj. Není nutné pokládat viditelný systém rozvodů vzduchu. Decentrální větrání obytných prostor se velmi často používá při rekonstrukcích budov také kvůli jeho poměrně snadné instalaci. Protože po takových sanačních opatřeních sama budova už nedokáže zajistit dostatečnou výměnu vzduchu.

Decentrální větrání obytných prostor v novostavbách

Na decentrální větrání obytných prostor v novostavbách narazíme spíše zřídka, což ale neznamená, že neexistuje. Toto řešení je možnou volbou tehdy, pokud nemá být proveden systém rozvodů vzduchu. I zde je však pro každou větranou místnost nutný minimálně jeden decentrální větrací přístroj. To je zajímavé zejména v bytových domech nebo u malých bytových jednotek (sdružené byty). Také u přístaveb představuje decentrální větrání dobrou možnost. V některých případech lze také centrální a decentrální větrací zařízení vzájemně kombinovat. Co ještě hovoří pro tento druh větrání, je vysvětleno v sekci Výhody decentrálního větrání obytných prostor.

Centrální větrání obytných prostor ve starších budovách

V souvislosti s energetickým převratem vydala německá spolková vláda několik plánů postupu, mimo jiné jeden i pro sanace stávajících budov. Velký cíl zní: Zajistit, aby stávající budovy byly do roku 2050 s téměř neutrálním dopadem na klima. V rámci energetické sanace se někteří majitelé domů rozhodují pro centrální větrání obytných prostor. Nakonec zásah do stavební substance nutný pro zabudování zařízení je během této fáze neškodný. Často se pro instalaci větracího zařízení provede snížení stropu v chodbě. Do meziprostoru, který tím vznikne, se pak integruje větrací přístroj a rozvody vzduchu.

Centrální větrání obytných prostor v novostavbách

V případě novostaveb obytných budov se většina investorů rozhoduje pro centrální větrání obytných prostor. Důvody jsou nasnadě: Za prvé lze zařízení téměř neviditelně implementovat do stavební substance a za druhé se svým velmi tichým a efektivním provozem stará o vysoký komfort bydlení. Centrální větrání obytných prostor se dále vyznačuje snadnou údržbou. Konec konců je nutná jen kontrola jediného přístroje odborníkem. Co ještě hovoří pro tento typ větrání, je vysvětleno v sekci Výhody centrálního větrání obytných prostor.

Individuální řešení díky pestrému systému

Decentrální větrání obytných prostor se často využívá ve stávajících budovách, zatímco novostavby se většinou provozují s centrálním zařízením pro větrání obytných prostor. To je sice obvyklá praxe, ale rozhodnutí je vždy na vlastnících domů. Jak důležité a mnohostranné je větrání obytných prostor v novostavbách a ve starších budovách, ještě jednou zřetelně ukázaly tyto čtyři kombinace. Jaký systém větrání se nakonec optimálně hodí k jaké budově, lze zjistit díky odbornému poradenství. Pomůcku pro orientaci nabízí i sekce Najít vhodné větrání obytných prostor.