Výhody větrání obytných prostor

Nezávisle na stavebních předpisech pro obytné prostory stanovených ve vyhlášce o úsporách energií EnEV jsou výhody větrání obytných prostor četné:


Konstantně příznivé klima v místnosti díky větrání

Pro konstantně vysokou kvalitu vzduchu se musí ve všech místnostech každé dvě až tři hodiny kompletně vyměnit vzduch. Dříve se to dělo díky přirozené výměně vzduchu přes spáry a netěsnosti v plášti budovy. Plášť budovy je nyní v novostavbách nebo v modernizovaných budovách tak utěsněný, že toto už nelze zaručit. Větráním okny nelze potřebnou výměnu vzduchu zajistit při nepřítomnosti uživatelů. Mechanické větrání obytných prostor je naproti tomu schopno zásobovat místnosti v jakémkoliv okamžiku dne dostatečným množstvím čerstvého vzduchu – a to nezávisle na uživateli. Takříkajíc nahrazuje klasické větrání okny. Jak to vypadá v detailu, je vysvětleno v části Funkce větrání obytných prostor.


Jedna z mnoha výhod větrání obytných prostor: Úspory energie díky efektivnímu využití tepla

Klasické větrání okny je považováno za neefektivní, zejména při nesprávném provádění. Mnozí lidé mají sklon nechávat okna pootevřená na ventilaci s tím, že si myslí, že tím teplo neuniká z místnosti. Opak je ale pravdou. Teplý vzduch z místnosti nekontrolovaně uniká z okna. Tím vznikají vyšší náklady na topení. Řízené zařízení pro větrání obytných prostor s rekuperací tepla dodává přesně tolik čerstvého vzduchu, kolik je nutné a kromě toho získává zpět cennou topnou energii.


Ochrana před tvorbou plísní a před škodami způsobenými vlhkostí

Podceňovaným rizikem při špatném větrání obytných prostor je nedostatečný odvod vzdušné vlhkosti. Během dne je vzduchu v místnostech předáno několik litrů vody v podobě vodní páry. Tím stoupá relativní vlhkost vzduchu. Pokud se neodvádí, může vlhkost kondenzovat na povrchu stěn, a tím vést k tvorbě plísně – v nejhorším případě k poškození stavební substance. Řízené větrání obytných prostor odvádí vlhkost nezávisle na uživateli, a tím se stará o ochranu stavební substance a k tomu zajišťuje zachování hodnoty nemovitosti.

Výhody větrání obytných prostor působí pozitivně na mladou rodinu (foto: © fizkes / Shutterstock)

Vhodné pro alergiky

K dalším výhodám větrání patří také skutečnost, že ve ventilačních zařízeních jsou zabudovány filtry. Ty jednak chrání ventilační zařízení a rozvodný systém před nečistotami. A jednak filtrují částice z venkovního vzduchu a chrání tak obyvatele. Pro alergiky jsou k dostání také prachové filtry.

Odstranění pachů z koupelny, kuchyně a WC

Zařízení na přívod a odvod vzduchu přivádí čerstvý vzduch zvenku do místností, do kterých je třeba přivádět vzduch (např. obývací pokoj, ložnice nebo dětský pokoj) a zároveň odsává spotřebovaný vzduch z místností, kde vzniká odpadní vzduch, který je třeba odvádět (např. koupelna, kuchyně nebo WC). Vedle konstantní výměny vzduchu se tak nepříjemné pachy z místností s odpadním vzduchem nedostávají do obytných částí.

Bild: © fizkes / Shutterstock

Hluk a nečistoty zvenčí

Jedna z dalších výhod větrání obytných prostor je patrná zejména v bytech, které se nacházejí vedle silnice s hustým provozem, a tím jsou silně zasaženy hlukem a znečištěním. Pokud ale zůstávají okna zavřená, klesá hladina hluku. Venkovní vzduch se přes filtry dostává do místností vyčištěný.
 

Bezpečné z hlediska vloupání a průvanu

V případě přirozeného větrání musí okna zůstat otevřená. Ale i tehdy, když jsou pouze sklopená na ventilaci, je podstatně vyšší riziko vloupání. Se zařízením na větrání obytných prostor se toto riziko podstatně snižuje. Okna mohou zůstat zavřená Správně nainstalované a nastavené ventilační zařízení navíc předchází vzniku průvanu.

Vcelku vzato hovoří výhody větrání obytných prostor jasně pro používání ventilačního zařízení – a to nezávisle na tom, zda centrálního nebo decentrálního.