Srdce kongenerační jednotky: plynový Ottův motor.

Kogenerační jednotky (KGJ) – hospodárné získávání tepla elektřiny

Kogenerační jednotky vyrábí teplo a elektřinu. Jejich výkon je navržen pro bytové objekty a průmyslové provozy. Na straně tepla se kogenerační jednotka provozuje paralelně s kotlem. Oba zdroje tepla jsou připojeny k topnému zařízení pro ohřev topné a pitné vody.