Správné důvody pro modernizaci topení a využití efektivní plynové kondenzační techniky

Jen v Německu je stále v provozu kolem dvou milionů topných zařízení starších 25 let. Jejich provozovatelé si často vůbec neuvědomují, kolik peněz promrhají kvůli energii, která se spaluje bez účinku a jako nevyužité teplo uniká komínem. Kromě toho zatěžují tato stará zařízení ovzduší množstvím zbytečně vyloučeného CO2, čímž se podílejí na globálním oteplování.

Včasnou výměnou těchto zařízení za vysoce účinné kondenzační kotle v kombinaci se solární technikou by mohli koncoví uživatelé ušetřit až 35 % energie. Z matematického hlediska by to bylo deset procent celkové spotřeby energie v Německu při současném snížení emisí CO2 o 54 milionů tun ročně.

Podpora vytápění prostřednictvím solární energie

Bezplatná energie ze slunce se pro podporu vytápění a ohřev pitné vody využívá stále ještě příliš málo. Pokud tedy právě modernizujete topení nebo měníte topný kotel, měli byste zvážit kombinaci se solárním zařízením.

Brennwerttechnik.png

Tak šetříte s kondenzační technikou

Kondenzační technika využívá nejen teplo, které vzniká přímo při spalování plynu, ale také teplo obsažené ve spalinách, které u běžných kotlů uniká nevyužité komínem.

Kondenzační kotle téměř úplně odebírají teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměňují na výhřevné teplo. K tomuto účelu jsou kondenzační kotle Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny před odvodem do komína natolik ochladí, že vodní pára, která je v nich obsažená, cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do topného systému.

S touto technologií dosahují kondenzační kotle normovaného stupně využití až 98 % a jejich provoz mimořádně šetří energii. Tento funkční princip nešetří pouze cennou energii, ale prostřednictvím výrazně redukovaných emisí CO2 chrání i životní prostředí.