Vytápění olejem – progresivní technologie s účinností až 98 %

Olejové kondenzační kotle jsou velmi efektivní a mají bezkonkurenčně vysokou účinnost až 98 %, při přeměně topného oleje na teplo. Jejich provozem proto aktivně přispíváte k ochraně ovzduší a životního prostředí.

Naše olejové kondenzační kotle splňují všechny nároky budoucnosti. Již nyní jsou připraveny na to, že se z fosilního oleje přejde na topný olej s podílem biooleje. Tím dokonale splňujeme často formulované požadavky na topné technologie, které chrání přírodní zdroje.

Využijte u svého nového topení i bezplatnou energii slunce! Všechny kotle jsou navrženy pro kombinaci se solární technikou Viessmann – systémová technika Viessmann totiž zajišťuje optimální souhruvšech komponentů až po komfortní regulaci, která splňuje všechny nároky

*Vztaženo na horní tepelnou hodnotu (spalné teplo Hs)


Jak funguje olejové topení?

Pokud se spaluje olej, vznikají vedle měřitelného tepla (výhřevná hodnota) také až 200 °C horké spaliny. Podle složení použitého topného oleje jsou součásti spalin různě kyselé amohou poškodit jako olejový kotel tak spalinové potrubí včetně komínu. Olejové nízkoteplotní kotle odvádí spaliny z tohoto důvodu přímo ven, tak aby nedocházelo kekondenzaci. Olejový kotel s kondenzační technikou zachycuje přesně tento bod a nechá spaliny cíleně zkapalnit. Kondenzační teplo, které se při tom uvolní, se využívá v topném systému a tímto způsobem ulevuje olejovému kotli a peněžence majitele zařízení. 

Kondenzační technika znamená zároveň efektivní využití zdrojů

Kondenzační kotle odebírají teplo obsažené ve spalinách téměř úplně a přeměňují ho dodatečně na výhřevné teplo. K tomu jsou kondenzační kotle od firmy Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny před odvedením do komína zchladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena, cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenese do topného systému. To zvýší účinnost, sniží náklady na vytápění a zmenší zatížení životního prostředí.

Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei

Olejové vytápění – účinné využívání zdrojů kondenzační technikou

 

Kondenzační olejový kotel zcela odebírá teplo obsažené ve spalinách a přeměňuje ho na dodatečné výhřevné teplo. Proto jsou kondenzační olejové kotle Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které vychlazují spaliny před odvodem do komína natolik, že vodní pára, která je v nich obsažená, cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do topného systému. To zvyšuje účinnost, zmenšuje vaše náklady na vytápění a snižuje zatížení životního prostředí.
 

Perspektivní topná technika chrání zdroje

Olejový kotel od firmy Viessmann představuje i do budoucna technickou úroveň. Protože již ze závodu jsou olejové kotle připraveny na přechod z výhradně fosilního oleje natopný olej s podílem biooleje a dají se tak provozovat i s regenerativními energetickými nosiči. Aktivně tak svým dílem přispíváte k ochraně životního prostředí a udržujete navíc náklady na vytápění na nízké úrovni. Definitivní přechod na regenerativní paliva zdlouhodobého hlediska stejně jako využití okolního tepla pomocí tepelného čerpadla nebo biomasy kotlem na tuhá paliva tak lze realizovat postupně.

oel-heizkessel-solar-m.png

Olejové topení se solární technikou využívá bezplatnou energii zeslunce

Nové olejové topení se dá kombinovat s bezplatnou energií ze slunce: všechny kotle jsou navrženy pro připojení solárního systému pro ohřev pitné vody nebo podporu vytápění. V bivalentním provozu přebírá solární systém ohřev pitné vody a může v přechodném období na jaře a na podzim téměř úplně nahradit topení.

Tato kombinace trvale snižuje náklady na vytápění a ulevuje životnímu prostředí. Kromě toho jste se solární technikou zase o něco méně závislí na dodavateli paliva. Od regulace přes náhradní díly až po ovládání přes aplikaci: použitá systémová technika Viessmann garantuje souhru všech komponentů až po komfortní regulaci, která splníkaždé přání.

Olejové kotle Heizen mit Öl

Kotel na olej vyhoví každému nároku na efektivní a úsporné vytápění. Olejové kondenzační kotle řady Vitoladens nabízí nejlepší energetické využití a zároveň úsporný provoz.

> Měli byste vědět