Vytápění olejem

Efektivní olejové vytápění díky kondenzační technice

Kondenzační technika nevyužívá pouze teplo, které vzniká při spalování jako měřitelná teplota topných plynů (tepelná hodnota), ale dodatečně i obsah jeho vodní páry (výhřevnost). Kondenzační kotle jsou schopny téměř úplně odebrat teplo, které je obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit na výhřevné teplo a to využít.

Kondenzační kotle mají vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny před únikem do komína vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a dodatečně přenáší do topného systému uvolněné teplo z kondenzace. 

S touto technologií dosahuje olejový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (vztaženo na Hs). Vytápění olejem pomocí kondenzačního kotle tak pracuje velmi úsporně z hlediska energie což šetří jak peněženku tak životní prostředí.

Výhřevnost (Hs)
Výhřevnost (Hs) definuje množství tepla uvolněného při úplném spalování včetně vypařovacího tepla, které je obsaženo ve vodní páře topných plynů. 
Einstieg-Oel-Brennwerttechnik-Wohnen.png

Vytápění olejem
 

S kondenzačním kotlem Viessmann aktivně přispějete při přeměně topného oleje na teplo díky jeho efektivitě a nepřekonatelnému vysokému stupni účinnosti 98 procent (vztaženo na horní hodnotu výhřevnosti (výhřevnost Hs)) k efektivitě využití zdrojů a úspoře energie.

Naše kondenzační olejové kotle mají v sobě již zabudovanou budoucnost. Už nyní jsou připraveny na přechod z fosilního oleje na bioolej. Tím se můžete také podílet na obnovitelných energiích