Opravy a údržba i v době koronaviru

Pokud vypadne topení nebo nebo nastane nějaká jiná porucha, můžete i během aktuálních omezení veřejného života kontaktovat svého servisního technika – nejlépe telefonicky. Pokud nemáte konkrétního servisního partnera, můžete ho vyhledat přes vyhledání lokálního partnera. 

Se servisním technikem vše předem co nejpřesněji proberte, co na vašem vytápění není v pořádku nebo jaká chybová hlášení se vám zobrazují. Tím se zkrátí návštěva na místě. Kromě toho bez problémů fungují i digitální služby pro odborné firmy Viessmann. Přes on-line objednávkový systém nebo aplikaci pro náhradní díly lze jako dosud objednávat veškeré potřebné vybavení. To znamená, že ani v době koronaviru pro vás nejsou téměř žádná omezení. Příslušné náhradní díly nutné k opravě jsou servisnímu technikovi dodány jako obvykle.

Obrázek ukazuje odborného partnera Viessmann na cestě k opravě během opatření v důsledku Covidu-19 (obrázek: © A. and I. Kruk / Shutterstock.com)

Bezkontaktní odstranění poruch s aplikací ViCare

Pokud jste své vytápění Viessmann již propojili s internetem, využijte navíc aplikaci ViCare. Když své vytápění řídíte přes aplikaci ViCare, nejenže máte přehled o vlastním topném systému a můžete nastavit požadovanou teplotu a časy topení. Nyní máte díky tomu i přímé spojení s vaší požadovanou odbornou servisní firmou. Pokud nastane nějaký problém s vaším vytápěním, můžete chybové hlášení přeposlat přímo jí. Pokud jste navíc odborné servisní firmě umožnili přístup, může v některých případech poruchu rovnou odstranit i na dálku.

Obrázek: © A. and I. Kruk / Shutterstock.com

V případě malých potíží s topením

Pokud se topná tělesa zahřívají nerovnoměrně nebo topení vydává zvuky jako např. klepání, může být užitečné topení odvzdušnit. Rady, jak přitom můžete sami postupovat, naleznete v našem rádci k odvzdušnění topení.

Kromě toho můžete za pomoci návodu dále nastavit topné fáze. Zejména pokud hodně pracujete v režimu home office, měli byste podle toho upravit nastavení topení.

Pokud byste měli jiné dotazy týkající se vašeho vytápění Viessmann, můžete využít i další kanály např. na sociálních sítích.

Myslete na údržbu i během doby koronaviru

Se svým servisním technikem byste se měli spojit, nejen když máte se svým vytápěním potíže. Pro bezproblémový provoz a jako prevence je nadále nezbytná pravidelná údržba. I během epidemie koronaviru provádějí naši odborní servisní partneři údržbové práce.


Modernizace topení během koronavirové krize

Aktuálně lze provádět nejen opravy a optimalizace vytápění Viessmann, je možná i modernizace zařízení, respektive obnova topení. Společnost Viessmann upravila své výrobní linky v souladu s ustanoveními a předpisy. Díky tomu je i nadále zajištěna výroba nových topných zařízení. Pokud jste tedy na letošní rok plánovali modernizaci svého vytápění, mohou ji naši odborní partneři bez potíží realizovat. 

Koronavirus a nové vytápění? – Správný postup

Stejně jako jindy je na začátku výhledový plán. V něm je nutné najít topný systém, který se nejlépe hodí k vlastním požadavkům a podmínkám domu. Pomůžeme vám při rozhodování. Vyžádejte si k tomu odborné poradenství. Společně pro vás najdeme správného kontaktního partnera ve vaší blízkosti; i v době pandemie koronaviru. 

Pomoc při financování nového topení během doby koronaviru

Stále můžete s novým vytápěním Viessmann, které pracuje s obnovitelnými zdroji, využít státní dotace. I k tomu vám odborný partner poskytne předem aktuální informace.


Správné chování při návštěvě topenáře

Pokud k vám přijde odborný partner Viessmann opravit stávající zařízení, optimalizovat ho nebo nainstalovat nové, měli byste dbát na některé věci, aby bylo riziko infekce co nejnižší. Chráníte tím sebe i topenáře.

Principiálně platí: Pokud se necítíte dobře nebo vykazujete příznaky infekce Covid-19, předem topenáře o situaci informujte a případně si sjednejte nový termín.

Co byste měli ujasnit předem telefonicky nebo e-mailem

●  Je možná bezkontaktní platba?
●  Můžete případně zaplatit převodem?
●  Může se podpis uskutečnit digitálně nebo později?
●  Kolik zaměstnanců odborné firmy na místo přijde?

Na co byste měli během schůzky dbát?

●  Udržujte odstup minimálně 1,5 metru, nejlépe 2 metry.
●  Nepodávejte topenáři ruku.
●  Zajistěte dobré větrání pracovního prostředí.
●  Umožněte odbornému partnerovi společnosti Viessmann umytí rukou před a po návštěvě.