Vitocal 242-S – Splitové tepelné čerpadlo se solární funkcí


Profitujte z těchto výhod:

 • Oddělení na tichou vnitřní jednotku a venkovní jednotku přivádějící vnější vzduch
 • Flexibilní uspořádání a montáž venkovní jednotky
 • Kompaktní rozměry vnitřní jednotky pro kuchyňský rastr
 • 220litrový zásobník pro solární ohřev pitné vody
 • Optimalizované využití vlastně vyrobené elektřiny
 • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky pro státní dotační programy
 • Třída energetické účinnosti:
  jmenovitý tepelný výkon 3,0 do 5,6 kW: A++ / A+ *
  jmenovitý tepelný výkon: 7,7 až 10,6 kW: A++ / A++ *
*podle nařízení EU č. 811/2013 Vytápění, průměrné klimatické poměry, nízkoteplotní (35 °C) / středně teplotní aplikace (55 °C)
 


Kompaktní splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S je vhodné do novostaveb rodinných domů.  

Díky integrované solární funkci může být za slunečných dnů solárním zařízením ohřívána pitná voda.


Vytápění a chlazení

Velký displej je podsvícený, kontrastní a snadno čitelný.

Vytápění a chlazení

Vitocal 242-S lze volitelně použít jako čistě topný systém a nebo pro vytápění a chlazení.

Grafické uživatelské rozhraní regulace zobrazuje také topné a chladicí křivky. V případě připojení solárního systému bude kromě toho zobrazen výnos ze solární energie.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S

Splitová tepelná čerpadla se vyznačují oddělením na tichou vnitřní jednotku a venkovní jednotku přivádějící vnější vzduch. Při tomto typu instalace jsou omezeny nákladné průrazy stěnami a pokládání vzduchových kanálů. Jako čistě vytápěcí systém, a nebo jako zařízení pro vytápění a chlazení je obzvlášť vhodný pro novostavby a modernizace.

Vitocal 242-S je splitové tepelné čerpadlo s integrovanou solární funkcí pro solární ohřev vody s vestavěným 220litrovým zásobníkem teplé vody.


Vitocal_222-S_242-S_Vitovent_300-F.jpg

Účinná a kompaktní domácí centrála pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a větrání

Velký počet variant výkonů a vybavení systémové kombinace Vitocal 242-S společně s bytovým větracím přístrojem Vitovent 300-F umožňuje přizpůsobení domácí centrály energetickým požadavkům budovy a hodí se především pro novostavbu.

Rekuperace tepla bytového větracího přístroje Vitovent 300-F doplňuje energeticky úspornou topnou techniku. Systémová kombinace dosahuje až 98 procent rekuperace tepla. V pasivním domě může být systémová kombinace provozována také jako teplovzdušné vytápění. Volitelně nabízený hydraulický topný registr umožňuje přitom ohřev přívodního vzduchu.

Kompaktní vnitřní jednotky

Svým nadčasovým designem a šířce pouhých 60 cm mohou být vnitřní jednotky postaveny blízko obytných prostor (např. v úklidové komoře). Obsahují hydraulické komponenty, výměník tepla (kondenzátor), zásobník teplé vody, vysoce efektivní čerpadlo, průtokový ohřívač topné vody, trojcestný přepínací ventil i regulaci Vitotronic 200.

Regulace tepelného čerpadla s naváděním v menu

Regulace Vitotronic 200 má logické a snadno srozumitelné uspořádání. Velký displej je podsvícený, kontrastní a snadno čitelný. Grafické rozhraní slouží i k zobrazení topných a chladicích křivek. Je-li na Vitocal 242-S připojeno solární zařízení, zachycují se a zobrazují i solární zisky.

Účinné a hospodárné

Splitová tepelná čerpadla pracují velmi hospodárně při provozu s částečným zatížením. Pomocí invertorové techniky a modulovaného způsobu provozu se jejich výkon vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, takže dosahují vysoké účinnosti v každém provozním bodě.

Obsáhlý servis firmy Viessmann

Protože je venkovní a vnitřní jednotka ze strany stavby spojena potrubím chladiva do uzavřeného chladicího okruhu, stanoví zákon, aby instalaci provedl odborník. Osvědčení o odborné způsobilosti podle nařízení o ochraně před chemikáliemi může odborný partner firmy Viessmann získat v rámci týdenního školení. Zařízení mohou uvést do provozu i pracovníci servisu firmy Viessmann.

Připraveno pro podání žádosti o dotaci

Integrovaná regulace je připravena pro SmartGrid a má zabudované počítadlo množství tepla. Proto může být pořízení tepelného čerpadla Vitocal 242-S podporováno z veřejných prostředků.

Pečeť kvality EHPA

EHPA Gütesiegel

Pečeť kvality EHPA slouží jako důkaz výkonového čísla COP (Coefficient of Performance) pro žádost o dotace podle programu tržních pobídek.

Německá komise pro pečeti kvality EHPA potvrzuje, že tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 222-S splňuje požadavky uvedené v předpisech pro pečeť kvality EHPA.

Produktový řez – vnitřní jednotka

Přehled

Výkon (kW)
3 až 10,6 kW
Koeficient výkonu COP v režimu vytápění
Až 5,1 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a až 3,8 (vzduch 2 °C/voda 35 °C)
Třída energetické účinnosti
energieeffizienklasse.png
3,0 až 5,6 kW: A++ / A+, 7,7 až 9,06 kW: A++ / A++, dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek - řešení pro nízkoteplotní aplikace(výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středně-teplotní aplikace(výstupní teploty do 55 °C)
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png
Rodinný dům, novostavba a modernizace
Ovládání
icons-vitotrol-app.gif
Regulace Vitotronic 200 se srozumitelným textem a grafickým displejem, ovládání možné pomocí aplikace Vitotrol
Příprava teplé vody
Integrovaný solární zásobník na 220 litrů
Další funkce
Flexibilní umístění venkovní jednotky(volně stojící nebo nástěnné). Komfortní díky reverzibilnímu provedení, které umožňuje topení a chlazení.S integrovanou solární funkcí k solárnímu ohřevu pitné vody.
Vitocal_242-S_Schnitt.png


Produktový řez – venkovní jednotka

Přehled

Výkon (kW)
3 až 10,6 kW
Koeficient výkonu COP v režimu vytápění
Až 5,1 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a až 3,8 (vzduch 2 °C/voda 35 °C)
Třída energetické účinnosti
energieeffizienklasse.png
3,0 až 5,6 kW: A++ / A+, 7,7 až 9,06 kW: A++ / A++, dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek - řešení pro nízkoteplotní aplikace(výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středně-teplotní aplikace(výstupní teploty do 55 °C)
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png
Rodinný dům, novostavba a modernizace
Ovládání
icons-vitotrol-app.gif
Regulace Vitotronic 200 se srozumitelným textem a grafickým displejem, ovládání možné pomocí aplikace Vitotrol
Příprava teplé vody
Integrovaný solární zásobník na 220 litrů
Další funkce
Flexibilní umístění venkovní jednotky(volně stojící nebo nástěnné). Komfortní díky reverzibilnímu provedení, které umožňuje topení a chlazení.S integrovanou solární funkcí k solárnímu ohřevu pitné vody.
Ausseneinheit_Schnitt.png

fernbedienungen.jpg

Vzájemně sladěno: Systémová technika

„Celek je víc než jen součet jeho částí.“ Na základě tohoto principu nabízí firma Viessmann nejen jednotlivé topné komponenty, které splňují standard Viessmann co se týče kvality, spolehlivosti a efektivity. Veškeré produkty jsou naopak provázány do vyladěného kompletního systému, ve kterém si všechny součásti k sobě přesně padnou. Neboť pouze perfektní souhra systémově integrovaných komponent vytváří kompletní výkonový potenciál špičkové inovativní techniky.

Viessmann systémová technika zahrnuje vše, co spolehlivé a hospodárné vytápění znamená. Regulace Vitotronic s dálkovým ovládáním, stejně jako výkonný zásobník teplé vody Vitocell pro nejlepší komfort přípravy teplé vody až po vysoce kvalitní solární systémy pro úspornou podporu vytápění.

Energie-Spar-Check-2s.jpg
Ověřený postup v souladu s platnými zákony a normami

TÜV-certifikované hodnocení energetické náročnosti budov

Koupě nového tepelného čerpadla a jeho financování
Cenově výhodně k novému tepelnému čerpadlu

Financování