Skupina Viessmann Group

Skupina Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců topných, průmyslových a chladicích systémů. Rodinná firma založená roku 1917 zaměstnává 12 000 pracovníků, hromadný obrat činí 2,25 miliardy eur.

Viessmann má mezinárodní zaměření: 22 výrobních společností v 11 zemích, prodejní společnosti a zastoupení v 74 zemích a 120 prodejních poboček po celém světě. 54 % obratu připadá na export.

Udržitelnost, kterou žijeme

Jako rodinná firma klade Viessmann zvláštní důraz na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost je již pevně zakotvena v podnikových zásadách. Udržitelnost, kterou žijeme, znamená pro firmu Viessmann uvést v celém podniku do souladu ekonomii, ekologii a sociální zodpovědnost tak, aby byly uspokojeny současné potřeby a nebyly omezeny základní životní potřeby nadcházejících generací.

Jako průkopník v oblasti životního prostředí a technologický inovátor v odvětví zabývajícím se vytápěním, dodává Viessmann již po desetiletí energeticky efektivní topné systémy na olej a plyn s nízkým obsahem škodlivých látek stejně jako solární systémy, zařízení na spalování dřeva a tepelná čerpadla. Mnoho zařízení Viessmann je považováno za milníky vytápěcí techniky.

Kompletní nabídka firmy Viessmann

Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče. Sem patří nástěnné kondenzačení kotle od 1,9 do 150 kW a stacionární kondenzační systémy od 1,9 do 6 000 kW i kogenerační jednotky od 0,75 do 530 kW el. , popř. od 1,0 do 660 kW tep.

Nabídka regenerativních energetických systémů zahrnuje termická solární zařízení s plochými a vakuovými trubicovými kolektory pro ohřev pitné vody, podporu vytápění a k výrobě procesního tepla, kotle na biomasu od 2,4 kW do 50 MW na kusové dřevo, štěpku a dřevěné pelety, tepelná čerpadla od 1,7 do 2 000 kW k využití tepla ze země, spodní vody nebo okolního vzduchu i fotovoltaické systémy.

I pro sítě centrálního vytápění a bioenergetické vesnice poskytuje Viessmann vše z jedné ruky – od první studie proveditelnosti a detailních plánů přes dodávku všech potřebných komponentů, jako jsou bioplynové stanice, topná zařízení, kogenerační jednotky, vedení zemního tepla a předávací stanice až po montáž a uvedení do provozu.

Oblast chladicí techniky pokrývá široký sortiment produktů, jako jsou místnosti s kontrolovanou teplotou, chladicí boxy a agregáty se silným výkonem, řešení chlazení pro maloobchod potravin a příslušenství a také služby.

Nabídka kompletních služeb

Ke kompletní nabídce má firma Viessmann připravenou také obsáhlou nabídku služeb. Akademie Viessmann poskytuje topenářským firmám, projektantům, architektům, developerským společnostem, kominíkům, technickým vzdělávacím zařízením i vlastním zaměstnancům obsáhlý program školení a dalšího vzdělávání. Firma tak vyhovuje stoupajícím požadavkům na kvalifikaci obchodních partnerů, které vyplývají ze strukturální změny trhu zabývajícího se vytápěním až po efektivní technologie a regenerativní energetické systémy i rozšíření technologického spektra, které s tím souvisí. Ročně se vzdělávacích seminářů akademie Viessmann zúčastní 92 000 odborníků.

Nabídka služeb firmy Viessmann zahrnuje navíc pomoc ze strany servisních pracovníků, nabídku požadovaného softwaru, podporu reklamou a podporu prodeje i systém informací a objednávek s jednoduchou obsluhou, který je na internetu k dispozici po dobu 24 hodin denně.

Počtrnácté za sebou „odborný partner č. 1“

Toto všechno dokáží zákazníci ocenit: počtrnácté za sebou byla firma Viessmann zvolena „odborným partnerem č. 1“. Každé dva roky před zahájením veletrhu ISH pořádá odborný časopis Markt intern anketu mezi odbornými topenářskými firmami. Jedné z nich se před časem účastnilo několik tisíc odborných topenářských firem. Hodnotila se práce výrobců v různých kategoriích produktů a služeb. Díky třem prvním a jednomu třetímu místu získala celkové vítězství opět firma Viessmann.

 

duben 2017


Obrázky k tiskové zprávě

Obrázek 1

Firemní sídlo firmy Viessmann v Allendorfu (Eder).

Stáhnout 300 DPI (JPG 2 MB)

Obrázek 2

Zkušební zařízení výrobní linky na plynové nástěnné kotle v podnikovém sídle v Allendorfu (Eder).

Download 300 DPI (JPG 4 MB)

Obrázek 3

Viessmann poskytuje svým zákazníkům kromě kompletní nabídky inovativních produktů ve špičkové kvalitě a palety celkových služeb i hodnotu navíc v podobě silné značky.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)