Viessmann zavádí nové inovační procesy

Hlavní pozornost vývojového střediska Technikum se zaměřuje na změnu klimatu a digitalizaci

Nové vývojové středisko Technikum je vzhledem k částce 50 milionů eur dosud největší samostatnou investicí v historii firmy. Pracuje se zde na vývoji nových vysoce účinných topných zařízení s nízkým obsahem emisí, která rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, aby bylo možné zvládnout výzvy energetického obratu. Kromě důrazu na provoz topných systémů jsou ve středu pozornosti systémové pokusy zaměřené na jejich digitalizaci. Protože se budou produkty v budoucnu hodnotit díky jejich digitálních funkcí, kontroluje se ruku v ruce s vývojem celý proces jejich vytváření. Ze střediska Technikum neodejde žádný produkt, který by nebyl funkční z hlediska digitalizace. Patří sem analýza komunikačních rozhraní i test aplikací smartphonu nebo nástroje pro servis a diagnostiku.

Zkušební zařízení s vysoce flexibilní infrastrukturou

Středisko má celkem 110 flexibilních využitelných topných zařízení s rozsahem topného výkonu až do 1,5 MW. Všechny jsou vysoce flexibilní, aby umožnily experimenty v rámci celého portfolia firmy Viessmann. Kromě možného použití 20 různých druhů plynu lze simulovat i extrémní situace okolního prostředí. Dvanáct klimatických komor dovoluje zkušební provoz při teplotách od -45 do +50 °C i v rozsahu relativní vlhkosti vzduchu od 25 do 90 %.

11 000 metrů čtverečních pro zkušební a testovací metody

Výzkumné a vývojové středisko poskytuje 160 pracovních míst, z toho asi 100 zaměstnanců trvale pracuje na zkušebních zařízeních, pokusných zapojeních a v laboratorních zařízeních. K propojení s jinými odděleními, partnery nebo zákazníky prostřednictví sítě je připraveno dalších 60 pracovišť v projektových, designových místnostech nebo místnostech pro montáž výrobku. Týmy složené z inženýrů, techniků, mechatroniků, konstruktérů, laborantů, produktových managerů a softwarových vývojářů pracují ve středisku Technikum na řešeních pro současné a budoucí trhy.

Informační box

  • středisko Viessmann Technikum v sídle firmy v Allendorfu (Eder) má rozlohu 11 000 metrů čtverečních
  • 100 zaměstnanců tam již pracuje, dalších 60 pracovních míst je připraveno pro interdisciplinární spolupráci
  • firma Viessmann investovala do komplexu budovy 50 milionů eur
  • 250 zkušebních zařízení, na kterých prokazují topné přístroje svou životnost
  • současně je možné přezkoušet 110 topných systémů
  • testy s topnými zařízeními s provozem na plyn využívají 20 druhů plynu
  • ve středisku Viessmann Technikum je zabudováno 40 km plynových potrubí
  • je připraveno12 klimatických komor, aby bylo možné zkoušet topné přístroje při různé vlhkosti vzduchu a rozdílných teplotách
  • v budově se dosahuje chladicího výkonu v rozsahu 6 MW, což odpovídá výkonu přibližně 50 000 běžných chladniček v domácnosti
  • v hlavní hale je hluk pouze 48 decibelů – tišší než normální hovor

 

duben 2017


Obrázky k tiskové zprávě

Nové výzkumné a vývojové středisko v sídle firmy v Allendorfu (Eder) je jasným příslibem regionu.

Stáhnout 300 DPI (JPG 2 MB)

Otevřenost a transparentnost jsou hlavními znaky architektury střediska Viessmann Technikum.

Stáhnout 300 DPI (JPG 2 MB)

Výzkumné a vývojové středisko, které bylo otevřeno v roce 2017, je novou zárodečnou buňkou pro inovace v sídle firmy Allendorf (Eder).

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

Ve středisku Viessmann Technikum se pracuje na vývoji prototypů až po produkční sérii.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

Interdisciplinární týmy spojují ve středisku Viessmann Technikum své know-how.

Stáhnout 300 DPI (JPG 2 MB)

Pohled na montáž prototypů ve středisku Viessmann Technikum.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

Vývoj v rychlém tempu: prototypy vznikají rychleji pomocí 3D tiskáren.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

V chemické laboratoři se přezkušují materiály mimo jiné na odolnost proti korozi.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

Kvalita začíná u materiálu: zaměstnanci testují v metalurgické laboratoři kovy a plasty, které se montují do topných zařízení.

Stáhnout 300 DPI (JPG 1 MB)

Test tvrdosti: v elektrotechnické laboratoři se provádí zkoušky stárnutí a simulace vlivů okolního prostředí

Stáhnout 300 DPI (JPG 840 KB)