© Copyright – Upozornění k autorským právům

Tištěné texty, fotografie a obrázky, které je zde možné stáhnout, lze použít pro redakční a vědecké účely. V tištěných a online vydáních je nutné přidat k fotografiím a obrázkům upozornění s následujícím textem "Zdroj: Viessmann, spol. s r.o." nebo konkrétní název daného produktu. 

Zveřejnění je bez nároku na honorář. V případě tiskových médií žádáme o zaslání dokladového výtisku (na adresu Viessmann, spol. s r.o., Plzeňská 189, 252 19  Chrášťany), v případě elektronických médií o stručnou zprávu e-mailem.